Ökad arbetslöshet i Burlöv

Publicerat: 20 januari, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 236

I december månad noterades den högsta arbetslösheten, med 11 procent, i Burlövs kommun sedan i mars 2016. Det är en ökning med 0,8 procent jämfört med samma tidpunkt året tidigare.

Det innebär att 924 av 8.400 invånare i åldrar från 16 till 64 år i Burlövs kommun var inskrivna som arbetssökande. Det är 95 personer fler än i december 2018.

Nu är inte Burlöv den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten ökar. Just nu sker en uppgång i 29 av 33 kommuner. Störst är ökningen i Bjuv, där arbetslösheten steg med 1,2 procent.

Men Burlöv hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Skåne och nu växer klyftan, 11 procent jämfört med 9,8 procent i hela länet.

Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet med 3,9 procent, medan Malmö har den högsta med 13,9 procent.

För att Burlöv skulle komma ner i samma arbetslöshet som Lomma skulle 596 personer behöver komma i sysselsättning.

Skillnaden mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis liten i Burlövs kommun, jämfört med andra skånska kommuner.

Däremot ökar arbetslösheten bland ungdomar betydligt, med 2,1 procent. I december var 16,1 procent av 18-24-åringarna inskrivna som arbetssökande, motsvarande 133 personer. Sett till antalet inskrivna är det en ökning med 25 personer jämfört med i december 2018.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Burlövs högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,3 procent.

Samtliga siffror kommer från arbetsförmedlingens månadsstatistik

Comments are closed.