När ska Arlövs förslummade stadsdelar rustas upp?

Publicerat: 20 mars, 2018

Publicerat i: Insändare, Redaktionellt

Visningar: 431

Svar till Burlövs kommuns politiker
 
I nättidningen Burlövs Nyheter har liberalerna och moderaterna formulerat en viljeinriktning och nu har s-koalitionen uttalat sig i Sydsvenskan.
Det börjar likna något. Allt låter bra, men det jag saknar är visioner om och reella planer på att rusta upp Arlöv förslummade stadsdelar. Kan det bero på att de flesta politiker på ordinarie platser i olika nämnder bor i Åkarp och inte har erfarenheter av vad som händer här och hur det ser ut?
Kommunen behöver sättas på kartan och ge oss kommuninvånare en identitet nu och i framtiden. Vi kan inte marknadsföra oss som en satellitstad till Malmö och Lund. Att vara förankrad på den plats du bor på är viktigt för alla människor.
Vad är en Burlövsbo?
Vad finns här och vad står vi för?
Är vi en sockerbeta och en mölla?
När sockerbruket försvinner vad ska vi fylla hålet i kommunvapnet med? Ska det vara Malmös grip?
Just nu vill kommunen samla in idéer om vad kommuninvånarna tycker om den nya stationen. Varför inte samla in idéer och tankar om vad vi kommuninvånare tycker Burlövs kommun borde står för, vad vi har och är och vad vi kan bli.
Planerna utanför Burlövs Center och det som heter Kronetorpsområdet är bra. Visst, det händer på sikt. Men det är ingenting som hindrar att kommunen redan nu börjar tänka i vidare banor och talar med Burlövs Center om att kunna använda någon av de tomma lokalerna. Här kan kommunen ha ett medborgarkontor och möta oss kommuninvånare på ”marknivå”. Lunds och Malmös muséer har fornfynd från utgrävningar i kommunen som kan få en utställningsplats i centret.
Att känna till sin hemkommuns historia har betydelse för både kommuninvånarnas och själva kommunens identitet. Vad gäller Arlöv fanns det en gång ett nav här, Arlövs station som flyttades till Burlövs center där det knappt finns någon bostadsbebyggelse alls.
Koalitionen, betonar i Sydsvenskan fördelen med utbyggnaden av fyra spår. Den utbyggnaden är viktig och berör hela Sverige men, de flesta av tågen kommer att svischa genom kommunen och öka bullernivåerna ytterligare.
Få Arlövsbor pendlar till arbeten från stationen eftersom den ligger för långt från Arlöv. Det finns inga anslutningsbussar dit. Den nya stationen kommer att användas av de personer som ska bo i de den nya stadsdel som byggs runt stationen. De kan resa till Malmö och Lund på tio minuter. För många Arlövsbor tar det minst 20 minuter att gå till stationen. Detta är en miss i infrastrukturplanen.
2004 gjordes en ortsanalys av kommunen. Där står det bland annat,
”Tydliggör Arlövs kvaliteter. Arlöv uppfattas ofta av utomstående som synonymt med Burlöv Center, eller industriorten med Burlöv Center”. Omkring två tredjedelar av kommunens 18 000 invånare bor i Arlöv. Koalitionen menar att satsningen på redan befintliga stadsdelar ingår enligt tidplanen. Vilken tidsplan? Finns det en sådan?
Den stadsdel jag själv bor i började förslummas på 1970-talet. Det är nästan femtio år sedan. Varför betona hindren?
Jag efterlyser lösningarna och de hänger samman med att ha en viljeinriktning. Burlövs nya framtidsplan från 2014 saknar konkreta exempel och tidsplaner för när och hur Arlövs befintliga stadsdelar ska rustas upp och hur de problem som finns här ska hanteras. Här saknas ett samlat perspektiv.
Kommunens tjänstemän slutar i sådan omfattning att få om ens någon av de nyanställda medarbetarna har en samlad kunskap om respektive stadsdel.
När, var och hur ska Arlövs förslummade stadsdelar rustas upp? En del insatser har gjorts, det är bra. Men jag efterlyser metoder och tidsplaner för ett riktigt rejält nappatag.
 
Maria Fredin Skoog
Arlövsbo

Comments are closed.