Mycket prat, lite resultat

Publicerat: 22 mars, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade, Redaktionellt

Visningar: 776

Kommunfullmäktige 21 mars

– Nu står jag här igen och pratar vatten och jag är förvånad över att jag alls behöver stå här och prata vatten alls. Om majoriteten i fullmäktige verkligen vill skydda medborgarna i kommunen så behövde jag inte alls stå här och prata, sade Nils Holmqvist (M) angående hans egen motion om behovet av en skyfallsplan.
– Det inte står något alls om en skyfallsplan i den skyfallsutredning som pågår, vilket innebär att det inte finns något beslut att ta fram en sådan. Det innebär en av två saker. Antingen vill man inte skydda medborgarna eller så förstår man inte behovet av en skyfallsplan.
– Det är egentligen ett väldigt enkelt beslut. Det är en fråga om att vara förberedd, tillade Holmqvist med eftertryck.
Hans-Åke Mårtensson (S) menade att det är självklart att majoriteten vill göra allt för att ta hand om allt vatten när det regnar mycket.
– Vi har kommit långt med en åtgärdsplan vilket innebär att vi måste göra allt vad vi kan. Vi antog en dagvatten strategi i september 2015 och nu gäller det för oss att ställa krav på VASYD. Vi måste alla hjälpas åt att göra det bra för burlövsborna.
– Det räcer inte med en utredning och de åtgärder som står skrivna där. Vi vet redan nu att när det kommer att riktigt skyfall så kommer våra åtgärder att ta hand om allt vatten inte att räcka till. Vi vet att det kommer, men inte när, men när det kommer hjälper det mycket att veta vilka andra myndigheter som ska kontaktas, hur man ska stänga av vägar, skaffa pumpar och många andra praktiska åtgärder i en svår situation, sade Nils Holmkvist.
– Jag efterlyser tydlighet. Ju tydligare vi politiker är ju lättare blir det för tjänstemännen på förvaltningarna att göra sitt arbete. Det är enkelt att vara tydlig.
Kommunalrådet Katja Larsson (S) instämde i vikten av en skyfallsplan.
– Med all respekt för Nils Holmqvist delar jag hans uppfattning om en sådan plan, men som det står i yttrande över motionen så pågår det arbetet redan. Att arbeta fram en dagvattenstrategi är ett led i det arbetet och arbetet sker dessutom i samarbete med VASYD och Malmö stad.
Lars-Anders Espert (SD) påpekade att problemet med okontrollerbart stora vattenmängder också är beroende att samhällsutbyggnaden.
– Vi bygger på åkrar, exempel nu Kronetorp, som normalt tar upp vatten och det leds ner till grundvattnet. Men ju mer vi bygger och asfalterar blir det mindre mängder vatten som hinner rinna undan och sjunka ner. Vi har också andra hot framför oss så klimatförändringarna som sägs kommer att höja vattennivåerna och vi måste i vårt arbete hela tiden utgå från det värsta scenariot.
Trots i grunden samsyn om risken för höga vattennivåer vid framtida mycket kraftiga skyfall blev det avslag på Holmqvists motion med siffrorna 21-20.

Märkte ingenting
– Det fanns ingen prognoser som förutsade att något skulle ske under hösten 2015, det vill säga att det skulle komma så många flyktingar till Sverige och Burlövs kommun, sade Bengt Åström (S) och ordförande i UKN (Utbildnings- och kulturnämnden), som svar på Lars Johnsons (M) interpellation (enkel fråga) och påstående att situation kräver ett tydligt politiskt ledarskap.
Nämnden insåg snart att något måste göras när det blev fler än 100 nya elever på Vårboskolan. Vi såg till att dessa elever fick en egen matsal och anställde mer personal. Dessutom började vi undersöka lokalbehovet och har just avslutat förhandlingar med folkhögskolan Hvilan om att kunna använda lokaler där vilket innebär att elever flyttar dit efter påsk, tillade Åström samtidigt som han menade att läget idag är lugnt.
Lars Johnson konstaterade att ingen av de s-märkta politikerna kunna se att människor i höstas vällde in över gränserna.
Hade man följt med och sett på TV hade man kunnat se vad som skulle ske. Det är faktiskt vi politiker som ska kunna förutse och agera därefter. Nu blev det i stället tjänstemännen som fick fronta.
Apropå lokaler så vill vi i förra årets budget ha nya skollokaler, eftersom vi förutsåg detta. Men det blev nej.
Det är i krissituationer som människorna prövas och man måste tränas på att hantera sådana situtioner. Därför ska också en krishanteringsplan finnas på alla våra skolor.
Johnson menade också att det svar Bengt Åström gav på hans interpellation var så kallt proaktivt.
Det beskriver vad som hänt, men inte vilka åtgärder man ska ta till framöver.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.