Missnöje med grundskolan men tummen upp för buss och tåg

Publicerat: 17 december, 2014

Publicerat i: Åkarp, Arlöv

Visningar: 1561

33 procent av de boende i Burlövs kommun skulle rekommendera sina vänner att flytta hit – men nästan lika många, 29 procent, skulle avråda dem. Burlövs Nyheter har tittar närmare på varför i höstens medborgarundersökning.

Burlövsborna är missnöjda med skolan och tryggheten, men desto mer nöjda med kommunikationer och möjligheten till utbildning och jobb. I höstas besvarade 510 Burlövsbor en enkät från SCB, Statistiska Centralbyrån, om vad de tycker om kommunen. Resultatet visar att tryggheten, men framför allt skolan, är områden som medborgarna tycker att kommunen behöver jobba på. Endast 15 procent av de tillfrågade tycker att grundskolan är bra i Burlövs kommun. Andelen personen som tycker att den är mindre bra är däremot så många som 39 procent. Kvinnorna är över lag mer missnöjda med grundskolan än männen i undersökningen.

När det gäller tryggheten så svarar omkring 40 procent av kommuninvånarna att de inte känner sig trygga med att vistas ute sent på kvällen och ungefär lika många oroar sig för hot, rån och misshandel.

Nöjesutbudet och tillgången till kultur och idrottsevenemang fick också lågt betyg av medborgarna. Det man däremot är nöjd med i kommunen är möjligheterna till jobb och utbildning på nära håll. Kommunikationsmöjligheterna upplevs också som bra i Burlöv. 60 procent av medborgarna är nöjda med kollektivtrafiken i kommunen. Även shoppingutbudet i kommunen fick högt betyg av invånarna i undersökningen och totalt sett höjde Burlövs kommun sitt medborgar- och inflytandeindex något jämfört med tidigare år.

Känner du dig nöjd med Burlövs kommun?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Comments are closed.