Lyckad satsning för företagare i Burlöv

Publicerat: 19 maj, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 147

55 procent av tillfrågade deltagare i det kommunala Burlövsprojektet Tillväxtresan upplevde att projektet har bidragit till ökad kunskap kring hur företagen kan förbättra sina tjänster och produkter och 70 procent till hur de kan utveckla företagens arbetssätt och processer.

  • Vi har kunnat dra nytta av projektet då vår medverkan har gett oss nyttiga verktyg och inspiration, berättar Marijeta Ristic, Quality, Environment, Health and Safety Manager på Frontpac.
  • Aktiviteterna har skapat engagemang hos våra medarbetare och de har en känsla av att de kan bidra. Projektet har också utgjort en plattform för erfarenhetsutbyte för oss företagsledare i kommunen.
  • Det var vår förhoppning att tillväxtprojektet skulle stimulera tillväxt, nyföretagande och även skapa nätverk för företagare. Burlöv är en kommun med många inpendlare och vi vill gärna se en framgångsrik utveckling av näringslivet och att fler kommer i sysselsättning, säger Lars-Åke Ståhl kommundirektör Burlövs kommun.

Vill främja näringslivet

Som en del i Burlövs kommuns arbete för att främja näringslivet och företagsklimatet har man bedrivit projektet ”Tillväxtresan – genom innovation och mångfald”, sedan september 2017.

  • När vi nu rundar av och ska sammanfatta projektet ser vi mycket positiva resultat med ökad kompetens inom områden som digitalisering, ledarskap och marknadsföring, säger projektledaren Malin Lang.
  • Målet var lönsamhet och syftet med projektet var att skapa en inkluderande och hållbar tillväxt med utgångspunkt i innovation och mångfald.

Tvåårigt projekt

Under två år har företagen fått företagsspecifikt konsultstöd i form av förändrings- och processledning, workshops och föreläsningar i företagsaktuella ämnen, medarbetaranpassade kurser och utbildningar. Trots att de deltagande företagen har varit olika både vad gäller storlek och bransch, så har de visat behov av ökad kompetens inom liknande ämnen som exempelvis ledarskap, digitalisering, logistik, marknadsföring och sälj.

Projektet har involverat 20 små- och medelstora företag från Burlöv med omnejd och hade över 200 deltagare.

Det har bedrivits av Burlövs kommun i samarbete med organisationen Företagarna och Arbetsförmedlingen, med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden.

Bildtext:

Ansvarige projektledaren Malin Lang tillsammans med Anna Nilsson, näringlivsansvarig i Burlövs kommun.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.