LOV kanske på gång efter fem år

Publicerat: 17 maj, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 576

I december 2011 beslutade kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande politiska organ, att införa LOV, Lagen om valfrihetssystem, vilket skulle göra det möjligt för kommunen att, på samma sätt som i vården, öppna för privata alternativ. Ännu efter snart fem år har inget beslut om genomförande tagits i socialnämnden.
– Den dag vi behöver hjälp med det mest personliga är det lika självklart att vi vill styra över hur vi vill ha det och vem vi vill ge förtroendet, säger moderaterna Lars Johnson, Ann-Christina Elmström, Mia Eld-Holmqvist och Ulla Jinneland.
De påpekar att kommunfullmäktige beslutar om alla övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.
– Men det bryr sig socialnämndens ordförande Inger Borgenberg(s) inte om, menar de fyra.
– Det duger inte att ta beslut åt människor och sedan vägra förklara varför man inte följer fattade beslut. Då krävs att man åtminstone preciserar ett sakligt skäl för att förvägra de människor som vill göra ett val utanför det kommunala monopolet.

På gång
Inger Borgenberg säger bestämt att det inte är fråga om någon vägran att genomföre beslut.
– Det har under tiden varit olika politiska beslut som försenat handläggningen, säger hon utan att precisera.
– Men frågan om LOV är under handläggning nu och tas upp i socialnämnden så snart det är klart så att upphandling kan ske.
När handläggningen är klar kan hon dock inte säga.

Ideologisk tröskel
– Det är tydligt att vänsterpartiet har en ideologisk tröskel som gör det svårt att acceptera att människor ibland vill göra val som sträcker sig utanför den kommunala sfären, samtidigt som såväl socialdemokraterna som miljöpartiet ofta hävdar att de värnar valfrihet och den enskilda individens rätt att ta del av den, kanske till och med själva avgöra vad som är valfrihet för dem. Det är en retorik som vi ser ytterst lite av i praktisk handling, påpekar de fyra moderaterna.

Comments are closed.