Löfte – synligare polis i Burlövs kommun

Publicerat: 13 februari, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 369

Polisen ska bli synligare i kommunen vid Vårboskolan, Lundavägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan söderut mot Skolgatan och norrut på Lundavägen upp till Vårboskolan samt vid tågstationerna. Det ska bli fler trafikontroller, trygghetsvandringar och trygghetsskapande insatser vid till exempel skolavslutningar.

Det var några av de löften som Katja Larsson (s), kommunstyrelsens ordförande och Patrik Ahrlion, lokalpolisområdeschef, på måndagsmorgonen skrev under som ett så kallat Medborgarlöfte för 2017.
Bakgrunden är att efter genomförda dialoger med medborgare och medarbetare på kommunen har man kommit fram till att det finns en upplevd otrygghet i de centrala delarna av Arlöv och vid Burlövs tågstation, plus att medborgarna i Åkarp känner sig otrygga vid tågstationen.
– Det medborgarna önskar enligt medborgardialogen är att polisen ska vara mer synlig och att de ska arbeta mer med ungdomar, menar Katja Larsson.
– Det vi vill uppnå är en ökad upplevd trygghet i nästa trygghetsmätning, i synnerhet på de nämnda platserna, tillägger Patrik Ahrlin.

Lovar följande insatser
Burlövs kommun ingår i Kävlinge lokalpolisområde och de har nu lovat följande insatser:
• Polisen och kommunen ska i samverkan etablera fyra grannsamverkansområden.
• Polisen ska öka sin synlighet i Arlöv vid Vårboskolan, Lundavägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan söderut mot Skolgatan och norrut på Lundavägen upp till Vårboskolan samt vid tågstationerna i Burlövs kommun.
• Trygghetsskapande insatser ska genomföras vid minst två tillfällen då många ungdomar är ute i kommunen, till exempel skolavslutningen. Polis, polis- volontärer, kommunens ungdomsgrupp och representant från kommunen ska medverka.
• Polisen ska genomföra trafikkontroller i Arlöv vid Vårboskolan, Lundavägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen, Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan söderut mot Skolgatan och norrut på Lundavägen upp till Vårboskolan samt på andra platser där behov uppkommer. Detta ska ske en gång i veckan.
• Två gemensamma trygghetsvandringar ska genomföras i Burlövs kommun. Kommunens invånare bjuds in av kommunen. Invånarna får på så vis möjlighet att påverka hur vi gemensamt ska öka tryggheten i kommunen.
• Samverkan ska ske mellan skolpersonal, polis och socialförvaltning. Samverkan styrs av möte som hålls varannan vecka. Dessa möten syftar till att vi tidigt ska upptäcka trender och tendenser, till exempel droger, skadegörelse och våldsbejakande extremism, bland ungdomar som väcker vår gemensamma oro.
• Samverkan ska ske mellan Burlövs kommun, räddningstjänsten, väktare och polisen med flera. Samverkan styrs av möte som hålls varannan vecka. Mötena syftar till att de medverkande skall få en gemensam bild av vad som händer i kommunen samt vad vi kan förbättra tillsammans.
Följ med i hur det går
Det givna löften ska kontinuerligt följas upp och redovisas av polisen, tillsammans med kommunen, kvartalsvis till medborgarna, dels via polisens och kommunens hemsida, dels via massmedia och sociala medier. Vilket innebär att alla medborgare i Burlövs kommun har möjlighet att följa utvecklingen.

Burlövs Nyheter kommer att följa och redovisa vad som kommer fram efter hand. Det är också ett löfte!

 

Comments are closed.