Ljuger (S)tefan Löven eller är han okunnig?

Publicerat: 18 september, 2017

Publicerat i: Insändare

Visningar: 973

Den 8/9 kunde man läsa i DI med anledning av att Nordea flyttar huvudkontoret till Finland. ”Löfven säger vidare här har vi en bank som två gånger har fått rejäl hjälp, hela förutsättningen för att banken finns är svenska skattebetalare”. Sanningen är att Nordea varit en bra affär.

Under finanskrisen i början av 1990-talet tvingades staten ta över Nordbanken (tidigare Pkbanken), där den redan var storägare och därmed huvudansvarig för utvecklingen. Kostnaderna för det landade på runt 55 miljarder kronor. Intäkten vid senare försäljningar av aktierna blev runt 60 miljarder kronor.
Som storägare deltog staten i nyemissionen 2009. När dessa aktier såldes 2013 blev vinsten knappt 19 miljarder kronor, eller 44 procent per år. Totalt under dessa två kriser har skattebetalarna lagt ut drygt 60 och fått in drygt 80 miljarder på Nordea. Det ger en nettovinst på 20 miljarder, exklusive statens räntekostnader.
Att en storbank väljer att flytta från Sverige är en stark varningssignal att Sverige är på väg åt fel håll. Den rödgröna regering kommer att se till att fler stora företag väljer att lämna Sverige. Att regeringen aktivt försöker försämra möjligheterna att bedriva näringsverksamhet blir mer uppenbart. Kilometerskatt, vinsttak bankskatt, flygskatt och det kommer fler skatter var så säkra.
Nu om inte förr måste Alliansen lägga en gemensam budget för att få bort den för Sverige skadliga regeringen.

Lars Johnson

Comments are closed.