Lättnad för ryttarna när kommunen tog över

Publicerat: 30 juni, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1043

Vid sista mötet med Burlövs kommunfullmäktige beslutades att kommen tar över ansvaret för Burlövs Ryttarförenings delvis hårt slitna fastigheter. En lättnad för föreningen, men mer krävs innan ekonomin är på rätt köl igen.

– Det är orsaker sedan 15 år tillbaka som fortfarande spökar och som gör att föreningen lever ur hand i mun, säger ordföranden Anneli Delic.
– Det är naturligtvis bra att kommunen tar över fastigheterna, men det behövs egentligen någon form av köp för att vi ska kunna komma i fatt ekonomiskt.
– I dag måste vi värdera varje utgift och spara överallt för att hålla verksamheten igång hela tiden. Detta trots att vi egentligen skulle behöva satsa för att på sikt skapa en bättre ekonomi. Vi ”släcker bränder” hela tiden, tillägger Carin Ekström, som är kassör.
– Vi jobbar hela tiden för att hitta billigare lösning, som att ge hästarna pellets i stället för hö.
Samtidigt betonar hon att kommunens insatser de senaste åren varit ovärderliga.
– Vi är väldigt tacksamma mot Burlövs kommun som ställt upp för oss. Bland annat såg de till att laga vår harv som hade gått sönder. Den behövs för att vi ska ha ordentlig mark att rida på, bland annat för vår lektionsverksamhet.

Har nödvändig kunskap
En väldigt viktig del av ryttarföreningens verksamhet är ridlärarna.
– De besitter ju en stor del av den nödvändiga kunskapen för verksamheten, men tyvärr är ju inte arbetsmiljön de bästa för dem och övriga som arbetar här. dessutom har de behov av vidareutbildning som vi inte har råd att ge dem.
Ryttarföreningen äger totalt 20 hästar, men många av dem börjar bli äldre och skulle egentligen pensioneras.
Det är det ena. Det andra är vi har kö på barn och unga som vill börja rida. Vi skulle behöva sex helt nya hästar och kunna ha fler ridlektioner. Det skulle också hjälpa mycket på vår ekonomi.

Positiva medlemmar
Samtidigt betonar båda att andan hos föreningens 400-600 medlemmar trots allt är positiva och att mycket görs.
– Vår ungdomssektion är fantastisk med allt ideellt arbete de gör och de är verkligen idérika.
– Vi har också engagemang som ger inkomster. Till exempel ska sköta kiosken på Granbackekvällarna och det blir jättetrevligt, berättar Anneli.
– Allt tillsammans är vi väldigt beroende av ideella krafter och arbetar mycket på att skapa en gemenskap som gör att alla trivs här, inte minst de unga.
Anneli och Carin intygar att de, trots en haltande ekonomi, ser framåt mot bättre tider för och med Burlövs Ryttarförening.

Kan bli väl fungerande
I sin utredning för beslut om övertagande konstateras att ryttarföreningen har alla möjligheter att få en väl fungerande verksamhet.
– Läget är perfekt och stallet modernt och funktionellt, skriver Bengt Åström, ordförande i utbildnings och kulturnämnden, där han också menar att ridsporten bör likställas med fotboll, innebandy, simning med flera idrotter där kommunen sköter fastigheterna, har vaktmästare anställd för den dagliga skötseln och föreningarna har fullt fokus på verksamheten, det de är duktiga på.
– Burlövs Ryttarförening har alla möjligheter att bli en bra förening med kvalitativ hög ridverksamhet om de får fokusera på ridningen.

Taket läcker
I utredningen konstaterar man att ridhuset, med kontors- och samlingslokaler, är så nergånget att det på vissa ställen regnar in och att ytan för ridning har avgränsats på grund av rädslan att eternittaket ska ramla in. Dessutom har föreningen inga ekonomiska möjligheter att åtgärda taket.
Om kommunen väljer att överta byggnaderna byggnaderna bör man överväga att riva de gamla ridhusen för att bygga ett nytt funktionellt ridhus.

Kommunen äger marken
Kommunledningskontoret konstaterade att föreningens ekonomi är i ett akut läge och inte har några möjligheter att driva verksamheten vidare om inte kommunen vidtar åtgärder.
Man konstaterar också att kommunen redan äger marken och ett nyare ridhus, medan föreningen äger de äldre husen.
Alla instanser och nämnder föreslog ett övertagande. De borgerliga menade dock att kommunen innan övertagandet borde göra en ekonomisk analys som slutar i översikt för föreningens ekonomi gällande köpeskilling för övertagandet.
Så att de i framtiden kan bedriva verksamheten på ett positivt sätt för Burlöv och inte vara bundna av gamla lån, hästinköp, m.m., lät Lars Johnson (m) anteckna till protokollet.

Fullmäktiges beslut
Det beslut kommunfullmäktige antog den 19 juni omfattande följande:
– att kommunstyrelsen övertar de aktuella byggnaderna av Burlövs Ryttarförening, vederlagsfritt, med ägarövergång den 1 september 2017.
– att fullmäktige anslår maximalt 905.000 kronor för att lösa de lån kommunen tidigare gått i borgen för.
– att uppdra år utbildnings- och kulturnämnden att teckna en avsiktsförklaring med Burlövs Ryttarförening i syfte att säkerställa föreningens fortsatta verksamhet.
– samt att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med i ärendet övriga förekommande åtgärder.

Comments are closed.