Längre och kortare

Publicerat: 28 mars, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 365

Kommunstyrelsen inser och gör lättnader för det lokala näringslivet för att undvika konkurser och uppsägningar med anledning av pandemin coronavirusets, eller covid-19s, härjningar i bland annat Sverige.

Våra lokala politiker i kommunstyrelsen har därför beslutat:

att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter avseende tillstånd och tillsyn till den 30 september 2020,

– att förkorta betaltiden till kommunens leverantörer, med målsättningen att fakturor ska betalas inom 15 dagar,

– att under 2020 inte ta ut någon avgift för uteserveringar eller torghandel och förbrukningsavgifter för el i anslutning till torghandel,

– att anmoda miljö- och byggnämnden och socialnämnden att inleda en dialog med företag när det gäller olika prövningsärenden (ansökan om tillstånd, lov, dispens eller miljö-/bygganmälan) om huruvida handläggningen ska fortsätta eller om ärenden ska pausas,

– att anmoda miljö- och byggnämnden och socialnämnden att inleda en dialog med företag avseende tillsynsbesök och verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden, samt

– att uppdra åt kommundirektören att inleda en dialog med Sysav, Räddningstjänsten Syd och VA SYD avseende avgiftsuttag och Burlövs Bostäder AB avseende affärslokaler.

 

Nyttiga länkar

Kommunens näringslivsenhet passar samtidigt på att påminna om de nyttiga och värdefulla länkar som företagare i Burlövs kommun kan ha glädje av.

– Vi har samlat information från de myndigheter och organisationer som erbjuder stöd och hjälp till våra svenska företag, säger Anna Nilsson, näringslivssamordnare.

– Du finner länkar till följande aktörer:

Almi Företagspartner

Besöksnäringen – Visita

Folkhälsomyndigheten

Regeringen

Region Skånes avdelning för regional utveckling

Svenskt Näringsliv

Tillväxtverket

verksamt.se

Tommy Paremo

 

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.