Kvinnor i Burlöv tjänar bättre än genomsnittet

Publicerat: 26 april, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 718

I Burlövs kommun har kvinnor 22,55 procent lägre medelinkomst än män, vilket är bättre än genomsnittet i landet, som ligger 26,40 procent lägre för kvinnor. Det är även bättre än 211 av landets 290 kommuner.
Men totalt sett i hela landet visar nya siffror från 2017 att kvinnor har 25 procent lägre inkomst än män. Det visar en ny undersökning från Ratsit AB som har listat landets alla kommuner efter inkomstjämställdhet.
– Att kvinnor generellt sett har lägre lön än män är ett väl dokumenterat faktum. Statistik från 2016 visar att kvinnor i genomsnitt har tolv procent mindre i lön jämfört med män. Det betyder 50 400 kronor mindre i plånboken om året. Vår statistik indikerar dock att skillnaderna i total inkomst är betydlig större, säger Kristoffer Andersson, affärsutvecklare på Ratsit AB.
– Tittar man istället på löner mellan män och kvinnor som är lika gamla och som har samma yrken tjänar kvinnor runt 4,5 procent mindre i lön. Skillnaderna i ren inkomst visar dock på ännu större differens. Inkomst innebär total inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Vägs dessa siffror in så faller kvinnor betydligt längre bakom män. I genomsnitt har kvinnor 25 procent mindre inkomst än män i Sverige under 2017.
– Det innebär att kvinnor får mellan 23.000 kronor upp till 457.000 kronor mindre i genomsnittlig årsinkomst, eller 20.000 kronor upp till 120.000 kronor mindre om vi tittar på medianinkomst, beroende på var du bor.
 
Inkomstklyftan ökar
Datan visar även att inkomstklyftan mellan kvinnor och män ökar. När Ratsit jämför årets inkomstdata med den från 2016 framkommer att cirka 130 kommuner har sett en ökning i inkomstskillnader mellan fem procent hela vägen upp till 82 procent. Här är det särskilt två kommuner som sticker ut, Ystad och Gnosjö kommun, där skillnaden mellan män och kvinnor ökat med 64 000 respektive 71 000 kronor under det senaste året.
– För att kartlägga hur inkomstjämställdheten ser ut i Sverige har vi gjort en sammanställning av medel- och medianinkomst för kvinnor och män i alla Sveriges kommuner, tillägger Kristoffer Andersson.
Med hjälp av denna data har vi utsett de mest och minst inkomstjämställda kommunerna i landet.
 
För Burlövs kommun gäller:
Jämlikhet medelinkomst – placering i landet: 79
Jämlikhet medelinkomst – placering i länet: 3
Medelinkomst kvinnor: 213.779 kr
Medelinkomst män: 276.033 kr
Skillnad för kvinnor: 22,55 procent lägre medelinkomst.
 
Rikedomen ökar
Ratsit konstaterar att rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Inkomstskillnaderna har ökat i de flesta av Sveriges kommuner och i genomsnitt tjänar kvinnor nu ungefär en fjärdedel mindre än män.
Analysen är baserad på inkomstdata från alla levande människor i Sverige, från 16 år och uppåt, under 2017. All personuppgiftsdata som ligger till grund för rankingen är hämtad från Ratsitkatalogen, som redovisar data hämtad från Skatteverket.
 
Vad påverkar inkomsten?
Inkomst är det totala belopp i kronor som du får från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Faktorer som påverkar inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är bland annat att kvinnor ofta är verksamma i yrken som har lägre lönenivå än män, samt att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid, tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn. Kvinnor har även lägre ålderspension då andelen kvinnor som förvärvsarbetade hel eller deltid var betydligt lägre innan 1950 än vad det är idag.
Tommy Paremo
Fakta inkomster 2016 och 2017:
Region Burlövs kommun

Antal Personer

Totalt 2016 14.372

Antal Personer

Totalt 2017 14.534

 

Antal Personer

Män  2016   7.233

Antal Personer

Män  2017   7.333

 

Antal Personer

Kvinnor 2016     7.139

Antal Personer

Kvinnor 2017   7.201

 

Medelinkomst

Totalt  2016   237.637

Medelinkomst

Totalt  2017   245.188

 

Medelinkomst

Män  2016   266.130

Medelinkomst

Män 2017   276.032

 

Medelinkomst

Kvinnor  2016   208.768

Medelinkomst

Kvinnor  2017   213.778

 

Medianinkomst

Totalt  2016   210.217

Medianinkomst

Totalt  2017   219.931

 

Medianinkomst

Män  2016   239.544

Medianinkomst

Män  2017   247.693

 

Medianinkomst

Kvinnor 2016   184.510

Medianinkomst

Kvinnor 2017   192.393

 

Inkomst Miljonärer

Totalt  2016         164

Inkomst Miljonärer

Totalt  2017 142

 

Inkomst Miljonärer

Män 2016 124

Inkomst Miljonärer

Män 2017 109

 

Inkomst Miljonärer

Kvinnor 2016   43

Inkomst Miljonärer

Kvinnor 2017   33

 

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.