Ja till ”Vita jobbmodellen”

Publicerat: 30 maj, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade, Redaktionellt

Visningar: 579

Kommunfullmäktige 23 maj 2016

Det blev ja i kommunfullmäktige till den socialdemokratiska motionen som innebär att Burlövs kommun ska gå före, tillsammans med Malmö, att införa vita jobbmodellen vid alla upphandlingar. Tanken med det är att motverka social dumpning och oseriöst företagande, samt att kommunen går före i kampanjen för justa arbetsvillkor och konkurrens mellan företag på lika villkor.
Men det var inget enigt fullmäktige som tog beslutet. Det var dessutom ingen enighet inom kommunens förvaltning.
Innan det var dags för fullmäktige avstyrkte kommunledningskontoret motionen med hänvisning till pågående utredningar och inväntande av EU-direktiv. Förslaget där var att kommunledningskontoret skulle få i uppdrag att återrapportera vad som hänt under 2017.

– Problemet är att det hade varit bra om det varit så enkelt, sade Nils Holmkvist (m) som yrkade bifall till förvaltningens förslag, det vill säga avslag på motionen.
– Det är nämligen tveksamt om det finns regler så att kommunen klarar att genomföra alla kontroller. I stället finns det en risk att det blir beslut på felaktiga grunder.
Han pekade bland annat på att den som ska granska alla anbud, fack eller förvaltning, måste ha den kompetens som behövs.
– Dessutom är det så att redan idag är det så att kommunen ställer villkoren för upphandlingen, inte facken.

Många modeller
Mats Lithner (l) påpekade att det idag finns många ”Vita jobbmodeller”.
– Så frågan är vilket kommunen ska välja. Det finns en modell för LO, en för socialdemokraterna och en för vänsterpartiet. Det finns dessutom ingen originalmodell att utgå från.
– Däremot finns det en lag om upphandling som gäller och ställer vi orimliga villkor kan de bli undanröjda av den lagen.
Hans-Åke Mårtensson (s) talade sig varm för den förslagna motionen.
– Om man är tveksam så kan man ju besök Malmö som redan antagit den här modellen.
Nils Holmkvist pekade på att i texten till motion hade de som skrivit motionen förslagit att fackföreningarna skulle sköta kontrollen av anbudsföretagen.
– Om man antar detta så ger man en part o förhållandet mandat att kontrollera en annan part i upphandlingen. Dessutom ger vi dem ett verktyg att gå in och kontrollera företag.
Kent Wollmer (s) slog fast att det inte måste vara facket som kontrollerar anbudsföretagen.
– Det kan mycket väl vara en annan av kommunen utsedd som sköter den kontrollen.
Mats Lithner påpekade att kommunen i vilket fall som helst har kontrollskyldighet och Nils Holmkvist undrade hur man ska kontrollera småföretag, kanske enmansföretag, särskilt vad gäller avtal med facket.
Här menade Kent Wollmer att man inte kan kräva av enmansföretag att de har avtal med facket.
Slutsatsen blev att majoriteten röstade ja till motion och oppositionen reserverade sig.

Burlöv gick plus 2015
I övrigt accepterades kommunens årsredovisning för 2015, vilken visade på ett plus med 9,6 miljoner kronor. Kan tilläggas att Burlövs kommun har inga låneskulder.
Till sist togs beslut att bygga (ett bygge som redan startat) 40 boendeplatser med modulbostäder bakom Lidl. Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner för nödvändiga markarbeten samt installationer av el, vatten, avlopp, fiber, med mera.
Totalt ska kommunen anordna boendeplatser för upp till 100 ensamkommande barn.

Comments are closed.