Ja till ny vårdcentral

Publicerat: 30 april, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1009

Burlövs kommun ska arbeta för att få en privat vårdcental etablerad i Åkarp. Med röstsiffrorna 23-17, och en avstod, röstade på måndagskvällen den borgerliga majoriteten i kommunfullmäktige för att kommunens ska verka för att det inrättas en privat vårdcentral i Åkarp genom att tillskriva hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.
– Hälsoläget i Burlövs kommun är inte på topp och belastning på kommunens enda vårdcentral i Arlöv är väldigt hög, sade Mats Lithner (L) som också var den som lämnat in den motion som nu kommunfullmäktige sade ja till.
– Bland annat är personaltätheten låg. Allt tillsammans gör att cirka 5.000 av kommunes invånare i stället har listat sig på vårdcentralerna i främst Lomma och Hjärup. Det skulle därför vara positivt för hela Burlövs kommun med en ny vårdcentral.
Det tyckte emellertid inte socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet. Främst vände de sig mot tanken på en privat vårdcentral.
– Vi kan mycket väl tänka oss en ny vårdcentral och det är en bra motion, men det som är svårt för är att man från början väljer ordet privat, sade Vlado Somljacan (MP).
– Vi har egentligen inget emot privata vårdcentraler, men i så fall först efter en utredning. Men låt oss i första hand bygg ut och förbättra den vårdcentral vi har.
 
Utredning redan gjord
Just det sista reagerade Lars Johnson (M) starkt på.
– Om man läser handlingarna ordentligt så står det där att kommunledningskontoret faktiskt redan gjort en utredning.
Mats Lithner tillade att en lista på de 20 mest populära vårdcentralerna i Skåne är 17 privata. Han tillade samtidigt att miljöpartiets Anders Åkesson i Region Skåne städjer frågan om privata vårdcentraler.
– Att ohälsotalen är låga är ju inget nytt, menade Jan Hansson(S) som undrade om man har besökt vårdcentralen i Åkarp någon gång.
– Det har vi inom PRO gjort och vi har god kontakt med dem.
Lars Johnson kunde inte förstå att någon var emot att de äldre i kommunen får det bättre med en ny vårdcentral.
– Försök se till kommuninvånarnas bästa för en gångs skull, sade han med eftertryck i talarstolen.
– Ja, jag tycker det är tråkigt att man yrkar avslag till bättre service i samhället. Bland annat eftersom det blir exakt samma taxor i den privata vårdcentralen som i en offentligägda. Man kommer alltså inte att konkurrera och priset utan om servicen.
 
Hanterats fel?
Bo Lindqvist (V) försökte få till att motion hanterats formellt fel genom att den inte anmälts till kommunfullmäktige innan den behandlades av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen, men fick inget gehör.
– Jag håller dock med om att det finns ett behov av en vårdcentral i Åkarp, men privata vårdcentraler öppnas inte i områden med högbelastning. Därför är vi emot och yrkar avslag. Dessutom kan vi inte tänka oss privata alternativ över huvudtaget inom vården.
– Det är jätteviktigt med valfrihet och närhet när det gäller vården. Därför är det självklart att vi ska ha en vårdcentral i Åkarp, sade Anneli Kihlstrand (C) som yrkade på ett ja till motionen.
 
Snabb befolkningsökning
I den utredning som kommunledningskontoret gjort konstaterades att Burlövs kommun den sista januari i år hade 18.374 invånare. Av dessa var i december 2018 12.591 listade som patienter hos vårdcentralen. Där finns idag sex läkartjänster, varav flertalet bemannas av hyrläkare och så har det varit ganska länge.
Om alla läkare är i tjänst innebär det 2.100 patienter per läkare. Arbetsmiljöverkets rekommendation är 1.500 patienter per läkare.
Samtidigt blir det snabbt allt fler invånare i Burlövs kommun. I december 2028 beräknas befolkningen ha ökat till 22.868 personer, fördelat på 7.034 invånare i Åkarp och 15.834 i Arlöv. Det är framförallt utvecklingen av Kronetorpsstaden, där det ska rymmas cirka 7.000 invånare, som påverkar inflyttningstalen.
Utredningen konstaterar att utvecklingen innebär en ytterligare hög belastning på den befintliga vårdcentralen och riskfaktorer för ojämlik hälsa och ett ännu högre ohälsotal.
 
Tommy Paremo
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.