INSÄNDARE

Publicerat: 19 september, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Insändare, Redaktionellt

Visningar: 1530

Nu börjar privatiseringshetsen

Under kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen diskuterades en lite speciell fråga. Det av Sverigedemokraterna stödda Alliansstyret vill nämligen delegera ut ansvaret för privatisering av kommunala verksamheter till kommunens nämnder istället för att som idag hantera dessa frågor i kommunfullmäktige. Beslutet stoppades tillfälligt av oss socialdemokrater med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet i form av en minoritetsåterremiss, men ärendet lär återkomma, var så säker.

Huruvida det är nämnderna eller fullmäktige som beslutar om privatiseringar kan ses som en teknikalitet. Ett sådant beslut skulle dock innebära att privatiseringar inte längre debatteras och beslutas öppet av folkvalda företrädare i fullmäktige. Dessa skulle istället äga rum bakom slutna dörrar i kommunens olika nämnder, längre från kommuninvånarna. Den styrande majoriteten har all rätt att privatisera kommunala verksamheter om de bestämmer sig för det, men ta då den debatten öppet i fullmäktigesalen, göm er inte i nämnderna. Enligt kommunallagen ska frågor av politiskt principiell karaktär beslutas i kommunfullmäktige, och få frågor handlar väl mer om just principer än hur vi driver vår välfärd. Själva förslaget är dessutom slarvigt förberett och det är oklart hur väl det lever upp till kommunallagens krav på att plan för verksamheten ska finnas i kommunens budget. Därför yrkade vi på en återremiss så att högermajoriteten får möjlighet att fundera några ytterligare varv innan ett eventuellt nytt förslag.

Att denna fråga överhuvudtaget blir aktuell handlar givetvis om förberedelser inför kommande planerade privatiseringar. Sedan tidigare har Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna lovat att privatisera kommunens städning, gatu- och parkskötsel samt delar av våra äldreboenden. De har även lovat att sälja ut stora delar av Burlövs Bostäders lägenhetsbestånd, och mer lär det säkerligen bli då ett av svensk högers huvudsakliga ändamål verkar vara att fortast möjligt slussa våra gemensamma skattepengar till riskkapitalbolagens aktieutdelningar.

När det gäller våra äldreboenden kan man bli särskilt brydd. De senaste åren har vi fått se skandaler och missförhållanden på privata boenden, inte minst i våra grannkommuner, där just bolagsägarnas vinster prioriterats framför såväl de äldres som personalens hälsa och välmående. Vi ställer oss frågande till hur högerstyrets största parti, Sverigedemokraterna, ställer sig i den här frågan. Christer Swahn (SD) sade under måndagens fullmäktige att de inte har några anledningar att protestera så länge Alliansen driver politik som är i linje med deras, och hittills har det då knappast varit några högljudda protester över någonting överhuvudtaget, vilket är lite märkligt då de dessutom påstår sig vara ett oppositionsparti. Då partiet ofta målar upp sig själva som ett parti som värnar våra äldre så undrar vi på vilken fot de ställer sig i valet mellan de privata bolagens vinstintressen, eller att säkra att skattepengar avsatta till våra äldre går just till våra äldre. Burlövsborna förtjänar att få besked i frågan.

Välfärden står inför stora utmaningar. För att upprätthålla kvaliteten och leverera den skola och omsorg som alla Burlövsbor förväntar sig och förtjänar så har vi inte råd att låta kommunens ekonomi dräneras av privata vinstintressen. Våra skattepengar ska gå till våra kommuninvånares välfärd och säkra en trygg, utvecklande och meningsfull tillvaro för såväl gamla som unga i vår kommun. Det kommer vi socialdemokrater kämpa för under de kommande åren. I opposition mot Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Socialdemokraterna i Burlöv

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.