Insändare: Burlövs nya styre slår undan benen för oppositionen

Publicerat: 21 december, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Insändare

Visningar: 1091

INSÄNDARE:
Under måndagens kommunfullmäktige stod det klart att Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna tar över styret i Burlövs kommun. Detta kom inte som någon överraskning för oss då Moderaternas Lars Johnson redan tidigare meddelat att Alliansen kommit överens med Sverigedemokraterna om att ta över styret. Mer överraskande, och anmärkningsvärt, är att den nya majoriteten såväl lägger beslag på samtliga presidieposter i kommunens nämnder (posten som andre vice ordförande brukar av tradition innehas av oppositionen), och dessutom ger Sverigedemokraternas Christer Swahn posten som oppositionsföreträdare (S och SD fick varsin oppositionsföreträdarpost på 25% tjänstgöringsgrad). Johnson menar att Sverigedemokraterna inte får någon maktposition alls eftersom de helt enkelt tycker likadant som Alliansen. Det borde inte ha undgått någon, ej heller Lars Johnson, att ett sådant Alliansstyre blir helt och hållet beroende av Sverigedemokraternas stöd. Vi ställer oss också frågande till vilka Christer Swahn och SD egentligen tänker driva opposition mot med tanke på att de stöttar såväl Alliansens kandidater som deras politik? Den slutsats man kan dra blir helt enkelt att de driver opposition mot sig själva, något som då möjligen skulle kunna förklara den totala passivitet partiet visar då de som Burlövs näst största parti agerar stödhjul åt den vinglande Burlövsalliansen.

Lars Johnson (M) har i intervjuer sagt att synen på SD bygger på ”det som hände under 1930-talet”. Vi antar att det då är nazismens intåg i Tyskland han syftar på, och vi blir då lite nyfikna på vad Johnsons nya samarbetspartner Christer Swahn (SD) anser om den associationen? Annars får Johnson gärna specificera vad det är han syftar på. Vi skulle för det första vilja hävda att ”det som hände på 1930-talet” är viktigt att dra lärdom av; vi kan aldrig ta vår demokrati för givet. För det andra är det anmärkningsvärt att Johnson verkar vara helt blind inför den rasism, den nationalism och det hat som inte bara finns hos Sverigedemokraterna idag, utan dessutom utgör själva partiets kärna. Än mer anmärkningsvärt är att Centerpartiets Anneli Kihlstrand och Liberalernas Mats Lithner inte heller verkar ha några som helst bekymmer med detta, speciellt då dessa båda partier faktiskt har partiledare som gång på gång betonar vikten av att inte göra sig beroende av Sverigedemokraterna, ändå väljer deras lokala företrädare att göra just detta.

Så sent som i september skrev Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, att de för en existentiell kamp på liv och död om vår kulturs och vår nations överlevnad. Till Alliansens företrädare i Burlöv skulle vi vilja fråga vilka de tror att partiet för denna existentiella kamp emot? Runt om i Europa och världen ser vi flera exempel på konsekvenserna som kommer när auktoritära och nationalistiska partier och ledare kommer till makten. I EU-länderna Ungern och Polen ser vi hur pressfrihet och rättsväsende hotas och demokratiska institutioner monteras ned, frågor som kommer hamna än mer i fokus inför sommarens EU-val. Även på andra håll i världen ser vi ledare som kommer till makten genom attacker på journalister och rena hatkampanjer riktade mot minoriteter och politiska motståndare. Sverigedemokraterna är en del av denna trend, och det svar Alliansens företrädare i Burlöv har på detta är att fråga om de vill ha mjölk eller socker till kaffet. Vi hoppas för Lars Johnsons skull att personkemin är så bra som han påstår, för någon stark politisk övertygelse eller demokratiska ideal att bygga ett samarbete kring verkar inte finnas i direkt överflöd kring det bordet. Det betydligt mörkare alternativet är att Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Burlöv helt enkelt inte har några problem med att använda hatet som språngbräda för att vid makten kunna sälja ut, urholka och montera ned vår gemensamma välfärd.

Vi förstår om många Burlövsbor känner sig oroliga över den här utvecklingen, och inte minst det strypgrepp Sverigedemokraterna nu får över politiken i kommunen. Vi socialdemokrater delar den oron. Sedan valet i september har vi arbetat för att, utifrån det valresultat väljarna gav, hitta olika blocköverskridande lösningar för hur Burlöv ska kunna styras under mandatperioden, med utgångspunkt ifrån gemensamma demokratiska värderingar. I detta arbete har samtal förts med samtliga partier utom Sverigedemokraterna. Vi kunde dock tidigt konstatera att intresset för att diskutera sakfrågor eller att hitta lösningar för styret av kommunen varit närmast obefintligt. Redan på valnatten stod det klart att i ett scenario där Alliansen gör gemensam sak med Sverigedemokraterna så försätts vi socialdemokrater i opposition. Redan tidigt i processen gavs starka signaler att det var just den vägen Allianspartierna hade för avsikt att gå. Extra oroväckande är att det första som sker när Alliansen och SD gör upp är att de begränsar oppositionens möjligheter till insyn och delaktighet i styret av kommunen. En viktig demokratisk princip som lättvindigt offras på Alliansens väg till makten. Det finns ingen annan kommun i Sverige där man agerat på det sätt som Alliansen och Sverigedemokraterna nu gör.

I denna situation lovar vi socialdemokrater dock detta: Vi kommer i opposition mot Alliansen och Sverigedemokraterna stå upp för demokratiska värderingar och kämpa med näbbar och klor för att alla Burlövsbor ska känna att de har en plats i kommunen. Där alla kan lita på att välfärden finns där för den som behöver, och inte bara för dem som redan har mest. Alla har rätt till en bra och likvärdig skola. Alla har rätt till en meningsfull tillvaro utifrån ens egna förutsättningar. Alla har rätt att känna sig trygga oavsett om man är gammal eller ung, var man bor, varifrån man kommer, eller storleken på plånboken. Detta är värderingar vi inte har råd att ta för givet, utan något vi måste kämpa för dagligen. Behovet av att engagera sig för ett rättvist samhälle upphör aldrig, och i dessa tider när vi ser att de demokratiska värderingar vi ofta tagit för givna utmanas mer och mer är behovet större än på mycket länge. Det finns många sätt man kan engagera sig på, alltifrån fikasamtal med vänner och bekanta till mer aktivt politiskt engagemang. Vi socialdemokrater välkomnar alla som vill stå upp för ett demokratiskt och solidariskt samhälle. I Burlöv har hatet ingen plats.

Socialdemokraterna i Burlöv

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.