INSÄNDARE

Publicerat: 23 september, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Insändare, Redaktionellt

Visningar: 1200

Viktigt att beslut fattas nära medborgarna
 
För oss i Alliansen finns en politisk ambition att få fler aktörer där kommunen varit ensam att bedriva verksamheter. I grunden handlar det om att vi vill ge medborgarna mer för skattepengarna i form av en bättre service och högre kvalitet. Det handlar också om att skapa förutsättningar för företagande i branscher där det finns få arbetstillfällen i den privata sektorn.
 
Vi tycker att beslut skall fattas nära dom som berörs av besluten, dvs i respektive nämnd. Men Socialdemokraterna oroar sig över att nämnderna ska få besluta om sin egen verksamhet, detta trots att flera ledamöter som sitter i kommunfullmäktige sitter även i nämnderna.
 
Socialdemokraterna som haft makten i Burlöv i över 100 år talar om stängda dörrar i nämnderna. Om problemet är som socialdemokraterna säger att det sker bakom stängda dörrar, varför har man då inte öppnat dörrarna när de har haft makten så länge.
 
När Socialdemokraterna hade makten i Burlöv år 2012—2014 upphandlade de driften av ett äldreboende, städningen i skolan och parkskötseln. Varför har Socialdemokraterna nu ändrat uppfattning? Är det V och Mp som styr över Socialdemokraterna?
 
Varje vecka sker tusentals upphandlingar av stat, kommun och landsting runt om i Sverige. Detsamma sker i hela EU inkl. Norge och Island. Det hela regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU) som gällt sedan 2004. Det som upphandlas kan vara tjänster som tågoperatörer, bussoperatörer, drift och skötsel av tekniska anläggningar, sjukvård, äldreomsorg, mathantering mm. Offentlig upphandling ger många fördelar som t.ex. möjlighet att tydligt beskriva vilken kvalitet tjänsten skall ha. Fördelar är även att kostnaderna blir kända och mätbara och man kan välja den leverantör som erbjuder det just vi tycker är viktigast.
 
Om en upphandling skall bli lyckad krävs att Beställaren har god kunskap om den verksamhet som skall läggas ut på entreprenad. En kompetent Beställare är A och O för att det skall bli en kompetent leverantör. Det är därför vi valt att låta beslut om upphandlingar ligga så nära de som är berörda som möjligt. För oss är detta inte någon principiell diskussion om det skall ske en upphandling eller ej, utan detta är en fråga om att verksamheten skall bli så bra som möjligt för medborgarna.
 
Att socialdemokraterna är ett företagarfientligt parti har vi anat länge men deras insändare är ytterligare ett bevis på detta.
 
Moderaterna         Liberalerna          Centerpartiet
Lars Johnson        Mats Lithner       Anneli Kihlstrand
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.