Ingen kritik mot Burlövs skolor

Publicerat: 26 juni, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 732

Under våren har Skolinspektionen genomfört den regelbundna tillsynen av alla skolformer i Burlövs kommun. Resultatet blev – inga anmärkningar.

– Vi tycker själva att vi har bra och välfungerande skolor och är naturligtvis glada över att Skolinspektionen delar vår uppfattning om det, säger förvaltningschef Anders Öhlin.
– Orsaken till att vi nu inte får några anmärkningar är att vi de senaste åren har arbetat systematiskt med kvalitetsarbetet för att ständigt förbättras och det kommer vi ju att fortsätta med.
– Vi är medvetna om att det finns många utvecklingsområden att jobba vidare med så vi fortsätter på den inslagna vägen med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Uppfyller kraven
Två enskilda verksamheter har fått anmärkningar, men Burlövs kommun som huvudman uppfyller författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. Burlövs kommun uppfyller också författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.
De olika enheterna som har blivit granskade är:
• Gymnasieskola
Förskoleklass och grundskola
Förskola
Fritidshem
• Vuxenutbildning
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Gymnasieskola med introduktionsprogram

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.