Ibland räcker inte brandvarnaren

Publicerat: 5 oktober, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 251

År 2017 var omkom 110 personer i Sverige i bränder i bostäder. Av dessa var 52 personer över 65 år och av dessa var 20 stycken 80 plus.
– Alla kan inte utrymma lika snabbt därför att alla kan inte agera snabbt om det börjar brinna, säger Britt-Marie Andersson, seniorsamordnare vid Räddningstjänst Syd.
– Vi har egentligen alla samma brandskydd trots att vi har olika behov, tillägger hon.
– Ibland räcker det inte med en brandvarnare hemma. Alla uppfattar kanske inte larmsignalen. De kan inte utrymma och inte heller släcka. Det är ju bara så att äldre är överrepresenterade som drabbas vid bränder.
– Och även om man kan höra ett larm är det många som inte klara av att testa så att det fungerar och det är absolut inte alla som har en brandsläckare och om de har en kanske de inte klarar av att hantera den.
– Men det är viktigt att inte avvakta tills det händer något. Man bör också hitta och åtgärda sådant som kan innebär risk för bränder. Vanliga brandorsaker är ju att man glömmer släcka ljus.
 
Har kontakt med äldreomsorgen
Som seniorsamordnare håller Britt-Marie Andersson ihop allt som rör brandsäkerhet för seniorer. Det innebär bland annat kontakter med pensionärsföreningar och äldreomsorgen i våra medlemskommuner.
– Seniorer är en av räddningstjänstens prioriterade målgrupper, där vi ser att olika funktionsnedsättningar ökar riskerna att drabbas av brand och andra olyckor. Nästan nio av tio dödsbränder inträffar i bostäder och den vanligaste kända orsaken är rökning som står för nästan en tredjedel av dödsbränderna.
– I en del kommuner har vi utbildat hemtjänstens personal i en checklista som hjälper till att identifiera vilka personer som har behov av att förstärkt brandskydd. Här har vi kunnat se att vår samverkan både har lyckats förhindra och begränsa en brand, faktiskt även räddat liv.
En brandvarnare kopplat till ett trygghetslarm gör att vi får en tidig indikering som går både till hemtjänsten och till oss. Oftast hinner hemtjänstpersonalen dit före oss. De hjälper oss att visa vägen och öppnar dörrar, vilket sparar dyrbara sekunder. Vid en del tillfällen då det har varit torrkokningar, som är den vanligaste orsaken till ett larm, har de gått in och stängt spisen och börja vädra.
 
Även anhöriga kan göra insats
Andra samverkanspartners är överförmyndarenheten med sina gode män, äldrevårdsavdelningen i Lund samt en del team som arbetar med minnesproblematik (demensteam). Räddningstjänsten gör hembesök, är ute på mötesplatser och försöker sprida informationen till så många som möjligt.
-Även anhöriga kan göra en insats genom att hjälpa och stödja närstående att se över brandskyddet, som exempelvis att testa brandvarnare då och då och att hjälpa dem att byta batteri.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.