Hon ska höja kvaliteten på Burlövs skolor

Publicerat: 12 december, 2014

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade

Visningar: 1770

I ett försök att höja kvaliteten på Burlövs skolor har kommunen kallat in experthjälp från konsulten Ulla Wiklund. Och enligt henne har det redan börjat hända saker i klassrummen.

Vi befinner oss precis i halvlek. Ett och ett halvt år har gått av de tre år som konsulten Ulla Wiklund ska ägna åt att höja kvaliteten i Burlövs skolor.

– Vi har börjat skönja att vi har brutit trenden. Prognoserna för meritvärdena på skolorna går åt rätt håll. Men det viktigaste är att vi har kommit igång att jobba ordentligt med kvaliteten i skolan, säger Ulla Wiklund när Burlövs Nyheter träffar henne på biblioteket i Arlöv. Och som författare till sex böcker om bland annat lärande och erfarenhet som undervisningsråd på Skolverket och lärarutbildare på Malmö högskola, vet hon vad hon pratar om.

– Satsningen i Burlövs kommun är unik. Jag har gjort liknande kvalitetshöjande insatser på enstaka skolor i Järfälla och Flen, men aldrig i en hel kommun. Under tre års tid ska vi jobba med elevernas delaktighet. Lärarna har fått öppna klassrumsdörrarna. Jag ser redan nu att det är en nytändning i arbetslagen. Reflektionsförmågan hos lärarna har ökat.

Metoden Ulla Wiklund använder sig av går bland annat ut på att aktivera alla eleverna i klassrummet. Två och två får de diskutera vad de kan i ett givet ämne. Därefter får alla lyssna på vad klasskamraterna har att säga.

– Metoden utmanar alla elever. De tysta barnen blir mer aktiva och språkliga och de som pratar mycket får lära sig att lyssna.

Den traditionella undervisningen med mycket handuppräckning ger Ulla Wiklund inte mycket för. Handuppräckning är bra när man ska rösta om saker i klassrummet, men inte i lärandeprocessen, menar hon.

– Forskningen visar att det är lärarna som fram till nu har varit mest aktiva i klassrummet. Det vill jag ändra på.

Men det är inte bara i klassrummen som förändringarna pågår. Rektorerna och de totalt 17 arbetslagen i kommunen utbildas också i Ulla Wiklunds arbetsmodell, som bland annat innebär att man samlas tre gånger per termin för reflektion.

– Det är ett sätt för mig att se att vi går framåt och att man börjar tänka mer på sina lektioner. Det är en lång process och när jag lämnar är det rektorerna som ska ta över. Därför har jag handlett dem i pedagogiskt ledarskap och hjälpt dem att formulera ett mål och hur vi ska nå vägen dit.

På några skolor har kvalitetssatsningen dock lett till att många lärare har valt att säga upp sig, berättar Ulla Wiklund.

– Det är en rörelse som inte bara är av ondo. Ibland kan det vara för lite rörelse på en skola. Det är visserligen jobbigt för rektorerna att rekrytera, men jag har fått höra att det har varit så många som 26 sökande på en tjänst. Lärarna blir intresserade när de hör att vi satsar på kvaliteten här i Burlöv.

Även en forskargrupp från Luleå,”Unga filosofer”, kommer att följa skolans utveckling under projektets gång. De ska jobba med enkäter och intervjuer av barnen för att dokumentera deras upplevelse.

Vad är det vanligaste felet du har upptäckt i Burlövs skolor?

– Det har handlat om undervisningsupplägg. Att en lektion inte har haft en tydlig början och ett tydligt slut. Att man inte har engagerat alla och att man inte har kontrollerat att alla har lärt sig det man har pratat om. Och att man inte har vetat varför man har gjort upplägget som man har gjort. Det är de verktygen jag vill ge lärarna. De har lämnats väldigt ensamma eftersom lärarutbildningen har blivit så akademiserad och det ska vi vända på. Det didaktiska har stjälpts ut från lärarutbildningen med badvattnet.

Vad tror du är anledningen till att allt fler föräldrar har valt att låta barnen gå i skolan i en annan kommun?

– Det är många gånger friskolorna som lockar och ambitiösa föräldrar med höga krav som väljer att flytta sina barn. Man tror att om alla är likadana så blir det bra. Men det behövs både bra elever och mindre bra elever i en grupp för att den ska utvecklas – det visar forskningen. Homogena grupper riskerar att stagnera. Jag hoppas att vi ska vända den här trenden och att vi ska få föräldrarna att följa och stötta sin skola. Vi har jättefina skolor här där det händer väldigt mycket.

 

Comments are closed.