Högsta arbetslösheten på sex år i Burlöv

Publicerat: 11 juni, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 274

Burlövs kommun noterade i maj den högsta arbetslösheten sedan maj 2014 med en total arbetslöshet på 12,6 procent. Det är en ökning med 2,7 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Skåne län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 100 av 8 730 invånare i åldern 16 till 64 år i Burlövs kommun var inskrivna som arbetssökande (276 fler än i maj i fjol).

Det är åttonde månaden i rad som arbetslösheten stiger i Burlöv. Sedan september 2019 har arbetslösheten gått upp från 10,2 till 12,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan maj 2014.

Inte enda kommunen

Burlöv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går uppåt. Just nu sker en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Bjuv där arbetslösheten stiger med 2,8 procentenheter.

Burlöv hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (12,6 procent i kommunen, jämfört med 10,7 procent i hela länet).

Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Malmö har den högsta (15,4 procent). För att Burlöv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 733 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i maj med 1,9 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 8,5 procent. 285 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Allt fler arbetslösa utlandsfödda

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,6 procent i Burlöv under maj månad, motsvarande 694 av 3 541 personer. Det är 3,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+161 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för sjätte månaden i följd. Sedan november 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 17,6 till 19,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den högsta sedan maj 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,0 procentenheter i Burlöv.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Burlöv om man jämför med andra kommuner i Skåne.

Många arbetslösa unga

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+4,8 procentenheter). I maj var 18,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 152 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 43 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Burlöv stigit åtta månader i följd (upp från 15,1 procent i september 2019 till 18,4 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den högsta sedan juli 2016.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Burlöv högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,6 procentenheter.

Arbetsförmedlingens statistik

Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

När man talar om “förändring” i arbetslöshet menar vi förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.

Det här gäller även när man säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger man att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

Comments are closed.