Högsta arbetslösheten i Burlöv på fyra år

Publicerat: 11 maj, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 140

I april noterade Burlövs kommun den högsta arbetslösheten sedan i januari 2016 med en arbetslöshet på 11,8 procent. Det är en ökning med 1,7 procent sedan samma tid förra året. Man noterar samtidigt att även i Skåne som helhet har arbetslösheten ökat.

Sett till antalet personer innebär det att 1021 av 8653 invånare, i åldrarna 16 till 64 år i kommunen var inskrivna som arbetssökande, vilket är 177 fler än i april förra året.

Det är sjunde månaden i rad som arbetslösheten ökar i Burlöv. Sedan september 2019 har arbetslösheten ökar från 10,2 till 11,8 procent.

Inte ensamma

Nu är inte Burlöv den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten ökar. Just nu är det uppgång i samtliga skånska kommuner. Störst är ökningen i nordskånska Bjuv där arbetslösheten stigit med 2,4 procent till totalt 10,4.

Grannkommunen Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet med 4,1 procent, medan Malmö har den högsta med 14,7 procent.

Ökar i hela Sverige

I landet som helhet steg arbetslösheten i april med 1,4 procent, jämfört med året före och ligger nu på 8,1 procent.

277 av Sveriges 290 kommuner har högre arbetslöshet idag än för ett år sedan.

Fler utrikes födda utan jobb

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,5 procent i Burlöv under april, vilket motsvarar 644 av 3481 personer. Det är 1,7 procent fler än vid samma tidpunkt förra året. Den nuvarande arbetslösheten bland dessa personer är den högsta sedan december 2015.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikes födda och hela befolkningen i Burlöv är 6,7 procent vilket är ungefär detsamma som för ett år sedan.

Även fler arbetslösa unga

Precis som den totala arbetslösheten ökar den även bland de unga med plus 3,4 procent. I april var 17,5 av 18-24-åringarna inskrivna som arbetssökande, motsvarande 143 personer.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Burlöv ökat sju månader i rad från 15,1 procent i september 2019 till 17,5 procent nu.

Fotnot: Samtliga siffror i texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.