Höga sjuktal för Burlövs kommunanställda

Publicerat: 12 mars, 2015

Publicerat i: Åkarp, Arlöv

Visningar: 1738

De kommunanställda i Burlöv hör till de mest sjukskrivna i Skåne. Endast fem av Skånes 33 kommuner hade högre sjuktal enligt den senaste statistiken som finns att tillgå.

– Vi har tyvärr haft höga sjukskrivningssiffror i Burlöv traditionellt sett, säger Stefan Palmér som är personalchef i Burlövs kommun. När förra regeringen gick in med rehablinjen sjönk den men nu har den ökat igen.

En förklaring till de höga sjuktalen tror Stefan Palmér är att Burlövs kommun driver så mycket av sina verksamheter i egen regi. För andra kommuner som har valt att lägga ut många verksamheter på entreprenad räknas inte siffrorna för all personal inom till exempel vård, omsorg och skola in i statistiken.

– Här i Burlöv har vi bara haft städet ute på entreprenad men det är på väg tillbaka igen, säger han.

Trots det har kommunen ändå successivt lyckats minska sjukskrivningarna genom åren, berättar Stefan Palmér. När det var som värst var man uppe i 7-8 %.

– Vi försöker jobba med riktade insatser mot de verksamheter med hög sjukfrånvaro till exempel vissa förskolor. Vi kommer också att etablera ett närmare samarbete med företagshälsovården i ett nytt koncept som vi ska börja med när upphandlingen är klar. Målet är att få ner sjukskrivningarna i Burlöv till 4 %. År 2014 steg den till 5,9 % men andra kommuner runt omkring ökade betydligt mer så jämfört med dem har vi förbättrat våra siffror.

Den skånska kommun med lägst sjukfrånvaro är Vellinge kommun. De ingår i samma rehabnätverk som bland annat Burlövs kommun, men år 2013 låg frånvaron bland den kommunanställda personalen där på endast 3,5 %.

– Vi försöker jobba väldigt aktivt med sjukfrånvaron och träffar cheferna för de stora områdena två gånger per år tillsammans med företagsläkare och företagssköterska. Då går vi igenom alla långtidssjukskrivningar och de med mycket korttidssjukskrivningar och försöker arbeta förebyggande, säger Lotta Kvist som är HR-strateg i Vellinge kommun.

Ett exempel på åtgärd Vellinge kommun har infört efter ett sådant möte är kontakt med en ergonom för personalen i skolköken, berättar hon.

Men sedan jämförelsen gjordes har sjukskrivningstalet stigit något. I dag ligger den på omkring 4 %, enligt Lotta Kvist.

Skånska kommuners sjukfrånvaro i procent år 2013

Eslöv: 6,4

Bjuv : 6,2

Lund: 6,0

Bromölla: 6,0

Landskrona: 5,9

Burlöv: 5,8

Trelleborg: 5,8

Svalöv: 5,8

Malmö stad: 5,8

Kävlinge 5,7

Lomma: 5,7

Åstorp: 5,4

Skurup 5,4

Hörby: 5,3

Ystad: 5,2

Höganäs: 5,1

Båstad: 5,1

Helsingborg: 5,1

Kristianstad: 5,1

Höör: 5,1

Osby: 5,0

Simrishamn: 4,9

Sjöbo: 4,9

Staffanstorp: 4,8

Hässleholm: 4,8

Svedala: 4,7

Östra Göinge: 4,7

Tomelilla: 4,3

Ängelholm: 4,1

Örkelljunga: 4,0

Perstorp: uppgift saknas

Klippan: uppgift saknas

Vellinge: 3,5

källa:SKL/Sirén

Comments are closed.