Hastigheterna sänks på vägar och gator

Publicerat: 24 september, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 266

Kommunstyrelsen beslutade 4 juni om en ny bashastighet som ska vara 40 km/tim på vägarna. Under sommaren inventerades alla hastighetsskyltar och i september påbörjas arbetet med att byta ut 50-skyltarna mot 40. Det är cirka 150 skyltar som ska bytas ut.

– Vi kommer även att måla hastigheten i stora cirklar på vissa gator, säger gatuchef Lone Åkesson. I nästa steg kommer vi att se över vilka 70-sträckor som ska sänkas till 60 km/tim. Detta är ett beslut som fattas av kommunstyrelsens tekniska utskott. Slutligen kommer det att bli 30 km/tim framför alla skolor och förskolor.

Säkrare för oskyddade trafikanter

Den främsta anledningen till att sänka hastigheterna är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Överlevnaden för en oskyddad trafikant ökar även vid bara några kilometers lägre hastighet. Den lägre hastigheten ger dessutom den som kör fordonet mer tid att reagera och därmed sänka sin hastighet innan kollisionen.

Höga hastigheter skapar otrygghet

Rätt fart i staden används som underlag av trafikplanerare i hela landet. Där kan man också läsa om att lägre hastigheter på vägarna upplevs som tryggare. Enligt Polisens trygghetsmätningar är nämligen trafiken en av de saker som skapar mycket otrygghet. När man upplever att bilarna ”kör för fort” anger man det som den enskilt viktigaste orsaken till att känna sig otrygg i sitt bostadsområde eller när man rör sig ute på stadens gator och torg.

Comments are closed.