Harakärrsgården certifierad för arbetet med dementa

Publicerat: 7 september, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 583

– Jag ser det som ett kvitto på att vi arbetat med rätt inriktning med personen i fokus under de senaste åren, men för personalen betyder utbildningen och den personliga certifieringen en stolthet som genomsyrar hela verksamheten, säger Eva Wörlén, enhetschef på Harakärrsgården.
Sedan ett år har personalen genomgått en ettårig specialistutbildning med praktik vad gäller alzheimers och demensvård. En utbildning som ska följas upp en gång om året så att de kan upprätthålla certifieringen.
– Det blir inte så svårt eftersom vi redan har en sådan bra teamkänsla i våra arbetsgrupper och de ställer upp för varandra. De är kreativa och har roligt.
Eva Wörlén menar att Harakärrsgården är ett föredöme och en spjutspets när det gäller demensvård i Sverige.
– Vi har så mycket kvalitet i vår verksamhet och certifieringen lyfter den ytterligare.

Demenstest
Det är det svensk-amerikanska företaget Omsorgsakademin som genomfört utbildningen med Ulrika Nilsson som instruktör.
– Vi menar att de i USA ligger 8-10 år före Sverige när det gäller utvecklingen av arbetssätt för personer med alzheimer eller demenssjukdom. Jag trodde tidigare att vi inom den svenska sjukvården befann oss i främsta ledet när det gäller vård och omsorg och blev därför väldigt överraskad när jag vid en studieresa till USA insåg att så inte var fallet.
En viktig del av utbildningen är att alla under utbildningen får en virtuell upplevelse av hur det är att vara dement.
– Personalen får en utrustning på sig som förvanskar sinnena. På så sätt simuleras hur det är för en person att vara dement. Det är viktigt att försökspersonen inte i förväg vet hur det hela går till så att de inte kan förbereda sig. Vi vill ju att simuleringen ska bli så verklighetstrogen som möjligt så att de får en känsla av hur det är att vara dement, berättar Ulrika.
Under testet för försökspersonen fem uppgifter som ska lösas. Hittills är det ingen som klarat alla fem.
– Det är därför en riktig ögonöppnare för alla som genomgår testen och det blir en viktigt utgångspunkt för att skapa förståelse hur det är att leva med demens, tillägger hon.

Utvald bland 150
Harakärrsgårdens blev utvalda bland närmare 150 olika demensboenden i Sverige att delta i Omsorgsakademins utbildning. Anledningen att Omsorgsakademin fastnade för Harakärrsgården är att deras arbete med de mjuka värdena redan hade kommit långt.
– Här arbetade man redan sedan tidigare med fokus på individen och alla var och är fantastiskt engagerade, påpekar Ulrika Nilsson.
Hon påpekar samtidigt att det inte räcker med det positiva tänkandet på det enskilda boendet.
– Det är något som måste genomsyra hela förvaltningen och ha politiskt stöd. Ett äkta engagemang.

Tidigare fint premierad
Eva Wörlén, fick tidigare i år, den 16 maj i Göteborg, ett mycket fint stipendium från föreningen Gott ledarskap i demensvården. Ett pris som delas ut varje år till framsynta ledare inom demensvården i Sverige. Priset bestod av ett stipendium att användas för egen utveckling till ett värde motsvarande 100.000 kr och delades ut av hjärnforskaren professor emeritus Christian Blomstrand.

Motiveringen löd
Eva Wörlén tilldelas stipendiet för sitt målmedvetna och framsynta arbete att som ledare skapa en rikhaltig, stimulerande och värdig miljö för de boende i samverkan med välmotiverade medarbetare och med stor delaktighet från anhöriga.

Tommy Paremo

Comments are closed.