Hälsorisker med buller från Gränsvägen

Publicerat: 20 oktober, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1006

Det är ohållbart!
Vår hälsa är i fara!
Vi mår jättedåligt!
Det är skandal!
Arbetet med utbyggnaden av Gränsvägen i Åkarp har lett till omfattande protester mot bullret under arbetets gång. Det är främst boende på Åkervägen som drabbas och därför protesterar, med bland annat krav på bullerplank. Krav som bollats mellan Burlövs kommun och Trafikverket.
Men nu fastslår kommunens samhällsbyggnadschef Julia Branting att det blir någon form av bullerskydd för de boende.
– Men hur, när och var är inte helt klart än, men vi tar vårt ansvar gentemot de boende, tillsammans med Trafikverket, att ge dem sitt lagstadgade skydd, berättar Branting.
Hon tillägger att lagstiftningen är sådan att om de inte bygger bullerskydd kan de tvingas till det av tillsynsmyndigheten.
– Och det skulle då dessutom bli dyrare.
Nästa vecka ska Julia Branting och andra representanter för kommunen och Trafikverket ha ett möte med de boende för att ge information och lyssna.
 
En lastbil var sjunde minut i sex år!
Bullret från Gränsvägen under utbyggnaden är inte så våldsamt, men när den står klar är tanken att all byggtrafik under tiden järnvägen byggs ut till fyra spår ska gå just via Gränsvägen. Enligt uppskattningarna betyder det cirka 250.000 lastbilar unde närmare sex år, vilket skulle innebära enligt en uträkning 4-7 lastbilar per minut under samma tid!
Tanken var från början att vägen skulle ha en hastighetsbegränsning på 50 km i timmen, men nu är den beslutad till 60 km i timmen.
Klagomålen på vägen har varit många under flera år, även om man från början inte kände till byggtrafiken. Efterhand utlovades någon form av bullerskydd, vilket de boende accepterade, samtidigt som de fick veta att Gränsvägen enbart skulle trafikeras av så kallad allmäntrafik och byggtrafiken skulle gå någon annan väg.
 
Bullerutredning
En bullerutredning i februari 2016 påpekade krav på bullerskydd som en förutsättning för att vägen skulle byggas alls så nära husen.
Så kom det olika förslag om kortare bullerskydd och att det inte skulle bli något alls alternativt att Trafikverket skulle bygga något tillfälligt till järnvägen var klar då kommuns tar överansvaret för vägen om kan bygga något permanent.
Efter vad jag hört så är det hela lagt på is tills vidare, säger en boende på Åkervägen till BN.
Men nu ska det i alla fall bli någon form av bullerskydd och information nästa vecka.

Comments are closed.