Gränserna går mellan husen

Publicerat: 16 januari, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 777

– Vårt jobb är att planera miljön mellan husen i stadsmiljöerna, berättar Julia Rudenstam, student och förstaårselev på linjen för blivande landskapsarkitekterna på lantbruksuniversitet i Alnarp, apropå den rubrik ”Var går gränsen?” som är namnet på den utställning de visar upp på torsdagen av vad de lärt sig under sitt första utbildningsår.
– Och gränsen går egentligen mellan de ämnen vi har läst under det första året där ämnena går in i varandra. Det handlar om hus, skogar och andra miljöer vi vistas i och som ska skapas för människorna som bor i de olika områdena.
Ett av ämnena de lärt är landskapsemiatik vilket innebär att de ska lära sig ta intryck från andra befintliga områden. Ett sådant de tittat på är Hamra nationalpark nära Ljusdal i Hälsingland.
– Vi fokuserar på naturen och mycket de entréer som är gjorda in i dessa områden, berättar Björn Sundberg, som också är elev på linjen.
– Vi har studerat hur man gjort naturen tillgänglig och i viss mån anpassat terrängen.
Med exempel från Hamra har Arvid Berg gjort en tänkt modell för Svenshögs- och Elisedalsområdena i Arlöv.
– Jag har tänkt mig blandat annat en trägång som slingrar sig fram genom naturen och i mitten ett utsiktstorn, berättar han.
 
Biennal i Venedig
I november åkte hela gruppen till en årlig biennal i Venedig och på bussresan dit gjorde studenterna olika teckningar av sådant de tyckte stack ut som de såg eller bara av naturen de passerade. Teckningarna är upphängda för alla att se.
De har också studerat både gamla danska och nya trädgårdsprojekt.
– Dessa projekt har varit övergripande tema under året, påpekar Björn.
Ett nytt projekt är ett i Malmö som heter Lindängelund.
– Det påbörjades år 2000 och är inte klart är utan utvecklas fortfarande.
 
Nya Sockerbitstorget
Andra modeller som ställs ut är bland annat ett som omfattar delar av Arlöv där de gjort en industripark kring sockerfabriken.
Där finns då också det tänkta nya Sockerbitstorget.
– Just den delen är också påverkad av Hamra nationalpark.
 
Växtkännedom
En viktig del av undervisningen är det som heter växtkännedom.
– Vi måste lära oss de latinska namnen på alla växter, berättar Björn och visar på ett spel på golvet där man ska para ihop bilderna på olika växter.
 
Femårig utbildning
Utbildning till landskapsarkitekt i Alnarp är femårig.
– Efter tre år blir man kandidat och så är det en tvåårig mastersutbildning på det, informerar Julia Rudenström.
Alla första årseleverna medverkar med sina olika projekt som alla har möjlighet att se på torsdag, den 17 januari, i Alnarpsgårdens hus klockan 16-19.
– Alla är välkomna, tillägger Julia.
 
Tommy Paremo

Arvid Berg visar den modell har gjort med en tänkt trägång mellan Svenshögs- och Elisedalsområden i Arlöv, med ett utsiktstorn i mitten.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.