Fyra medborgarförslag till behandling

Publicerat: 5 december, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 462

Köp stationshuset i Åkarp, gör det ljusare och mer välkomnande vid stationen i Åkarp, gör ett upplyst gångstråk mellan Lundavägen och tågstationen i Arlöv och begränsa biltrafiken vid stationsområdet i Åkarp. Så låter fem olika förslag från medborgare i kommunen som vill se förändringar och lämnat in förslag till kommunen.
- Vi ingår i ett nätverk som leds av SKL, Sveriges kommuner och landsting, som kom till för att reda ut hur vi ska reda ut komplexa frågor i samhällsutvecklingen, som till exempel järnvägens utbyggnad till fyra spår, berättar kommundirektör Lars-Åke Ståhl.
- Vårt jobb är att hitta bra metoder för att göra saker på bästa sätt och då bland annat i samarbete och i kommunikation med medborgarna.
Kommunen såg för en tid sedan till att skapa en referensgrupp med boende både från Åkarp och Arlöv.
- De fick två frågor att hantera. Vad är de stora svårigheterna framöver i utbyggnaden och vilka är de tänkbara lösningarna?
- De kom fram till fem förslag som blev till medborgarförslag som de vill se genomförda.
 
Styrgruppen tog över
De fem förslagen lämnades över till kommunens styrgrupp, som består av ledande tjänstemän och politiker. De har sett till att förslagen nu är formulerade och överlämnade till dels samhällsbyggnadsförvaltningen, dels till utbildnings- och kulturförvaltningen.
- Deras uppgift är att ta fram ett underlag för vart och ett av förslagen så vi kan se om de alls är genomförbara. Det är där vi står nu, tillägger Lars-Åke Ståhl.
- När vi så småningom får underlaget från förvaltningarna får vi se om vi ska ta dem den politiska vägen. Det är inte klart eftersom det ju inte är en vanlig typ av ärenden.
- Man kan se dem som en politisk motion, samtidigt som det mer handlar om initiativ och tankar.
 
Ny spännande kontaktväg
Ståhl tycker det är ett nytt och spännande sett att agera i kontakten med medborgarna.
- Det här är något som SKL diskuterat med alla kommunerna i nätverket och vi är några som nappat på det, men det är långt från alla som tycker det är möjligt att prova. Vi tycker i alla fall att det är intressant för oss som kommun att prova fram nya former av medborgarkontakt för att få veta vad boende i kommunen vill, tillägger han.

Comments are closed.