Frid och fröjd i Burlövs kommun

Publicerat: 2 mars, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 936

Det var cirka 20 medborgare som möttes av cirka 20 kommuntjänstemän och politiker på tisdagskvällen i Arlövs bibliotek. Ämnet för kvällen var integration och av döma av de uttalanden som gjordes av i huvudsak socialchefen och utbildningschefen är allt bara frid och fröjd med flyktingmottagandet i Burlövs kommun.

– Vi har en gammal tradition att ta emot människor från andra länder som är på flykt. Vi hade dock en akutsituation under den gångna hösten, men samtidigt ser vi utvecklingsmöjligheter nu när det lugnat ner sig och inte så många kommer, sade socialchefen Lars Wästberg.

– Vi hade en ganska ansträngd höst, men det klarade vi ganska bra, bland eftersom vi var ganska tidigt ute med att diskutera en strategi hur vi skulle hantera det hela.

Idag finns det 111 ensamkommande barn som Burlövs kommun har ansvaret för. Från den 1 mars gäller en ny lag som tvingar kommunerna i hela landet att ta emot flyktingar enligt ett fördelningstal. För Burlövs del gäller det 49 personer under 2016.

Måste erbjuda skola

Skolchefen Anders Öhlin berättade att skolorna i kommunen måste ta emot de barn som finns inom kommunens gränser.

– Det gäller även de barn som finns här, men som andra kommuner ansvarar för. De barn som vistas i kommunen har rätt att få plats på en skola. När de väl fått personnummer så har de skolplikt som andra svenska barn.

Lena Lundgren, socialförvaltningen, som bland annat har ansvaret för ensamkommande barn berättade att alla barn ska ha en god man under asyltiden.

– När de väl fått uppehållstillstånd så gäller att de ska ha en särskild vårdnadshavare.

Hon  påpekade också att när det gäller integration av flyktingar så är det arbetsförmedlingen som har ansvar för etablering och försörjningen under de första två åren de vistas i Sverige.

Finns problem

Anders Öhlin medgav att det visst förekommit problem på Vårboskolan.

– På skolan skall det normalt finnas 200 elever. När det så snabbt kommer till 100 ytterligare, som dessutom inte pratar svenska, kan det lätt uppstå problem och slitningar.

– Så vi har haft problem där en elev blivit avstängd en tid och några blivit polisanmälda, men majoriteten pluggar och jobbar på bra.

På samma tema svarade områdespoliserna Katarina Larsson och Anna Johansson att enligt statistiken så finns det ingen skillnad på hösten 2014 och hösten 2015.

– Ser man ur den synpunkten så har det förekommit många överdrifter.

– Jag vill också tillägga att poliserna inte kan vara överallt och se allt, så vårt arbete bygger mycket på vad ni i allmänheten ser och hör. Så hör gärna av er till oss eller kommunpolisen när ni ser något som vi kanske borde titta på, tillade Anna Johansson.

Efterlyste engagerade

Lena Lundgren framhöll att flera föreningar i kommunen har ställt upp för att engagera de ensamkommande barnen, men framhöll samtidigt att det behövs så mycket mer.

Birgitta Sörensen från Röda Korset berättade att de har språkgrupper, där de läser svenska tillsammans med flyktingar.

– Men det kräver många engagerade eftersom en person bara kan ta sig an en annan person. Så vi behöver fler intresserade.

Efter en diskussion kom förslaget att alla sådana grupper som behöver folk som på något sätt vill engagera sig kan läsa om var och hur på kommunens hemsida.

Tommy Paremo

Comments are closed.