Första spadtaget för nya badhuset

Publicerat: 18 december, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 399

Idag, onsdagen den 18 december, tog Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande, Amelie Gustafsson, ordförande utbildnings och kulturnämnden och Magnus Jarbrandt, affärschef hos byggherren NCC.
– Det här är ett historiskt ögonblick för Burlövs kommun, sade Lars Johnson innan spadtaget.
– Det nya badet blir en av de största kommunala investeringarna för framtiden och en mycket viktig pusselbit i den fantastiska expansion som nu pågår kring Burlöv centralstation, Burlöv Center, kvarteret Hanna och Kronetorpsområdet i och med fyrspårsutbyggnaden. Vi ser bokstavligen det nya Burlöv växa fram med sikte mot 2040.
– Vi är Sveriges nästminsta kommun med ett fantastiskt läge mellan Malmö och Lund. Vi har idag cirka 19.000 invånare och tänker oss, med utbyggnaden, att vi 2040 kan vara 40.000 invånare i kommunen, tillade Johnson.
– Vi hoppas att det nya badet blir en levande mötesplats för alla kommuninvånare, tillade Amelie Gustafsson.
– Det kommer att bli en funktionell tränings- och simanläggning med bland annat 50-metersbassäng och gym. Det ska upplevas av såväl kommuninvånare som boende i andra kommuner att besöka badet och beräknas stå klart våren 2022.
– NCC har byggt många bad- och simanläggningar i Sverige, i Skåne bland annat Ystad badhus, Sjöbo simanläggning och Hylliebadet. Genom att dela erfarenheter mellan projekten kan vi utveckla och bygga badanläggningar på ett miljömässigt och tekniskt hållbart sätt, vilket kommer att komma både Burlövs kommun och badets besökare till godo, påpekade Magnus Jarebrant.
Han tillade också att NCC samtidigt bygger den nya järnvägsstationen intill det kommande nya badhuset. NCC bygger tillsammans med Burlövs kommun. Uppdraget är ett partneringsamarbete ochberäknas kosta 290 miljoner kronor.

Nu är det dags för det första riktiga spadtaget till Burlövs nya bahus som ska stå klar våren 2022. Från vänster Magnus Jarbrandt, NCC, Lars Johnson, Burlövs kommun och Amelie Gustafsson, Burlövs kommun.

Så här ska det nya badhuset se ut utvändigt enligt ritningarna.

Och så här blir det på insidan.

Tommy Paremo

Comments are closed.