Företag använder sociala medier för marknadsföring

Publicerat: 2 november, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 260

Sociala medier är ett effektivt sätt för företag att marknadsföra sig. Genom Burlövs kommuns projekt ”Tillväxtresan – genom innovation & mångfald har företag, genom workshops och föredrag, fått inspiration och verktyg för att stärka sitt arbete med olika sociala medier. 

Facebook, LinkedIn och Instagram är bara några exempel på sociala mediekanaler som kan användas av företag för att nå ut till sina kunder.  Kommunens projekt riktar sig till kommunens små och medelstora företag och är en satsning med fokus på att bidra till de deltagande företagens tillväxt och utveckling.

Under hösten 2019 har projektet fokuserat på just digitalisering och marknadsföring via digitala verktyg. Projektets deltagande företag har därför fått möjlighet att ta del av workshops och föredrag för att stärka sin kompetens inom området, inkluderat sociala medier som ett marknadsföringsverktyg.

Når ut till fler

Lokaltidningen Burlövs Nyheter är ett av projektets deltagande företag och har genom Tillväxtresan fått stärkt kompetens både inom marknadsföring och digital kommunikation. Tommy Paremo som är redaktör och ansvarig utgivare för Burlövs Nyheter, berättar att tack vare tidningens Facebook-sida har antalet läsare ökat markant. Idag har tidningen mellan 9 000 och 11 000 läsare varje vecka och antalet fortsätter att öka succesivt.

– Genom att Burlövs Nyheter finns tillgänglig på Facebook breddas målgruppen och når ut till fler läsare, vilket märks tydligt på läsarstatistiken, berättar Tommy.

Förflyttas dagligen

Casseroll Food truck är ett annat företag som aktivt deltar i projektet Tillväxtresan och som använder sig av sociala medier för marknadsföring. Kjell Petersson som ensam driver företaget berättar att Facebook används som företagets primära kommunikationskanal.

– Eftersom Casseroll Food truck förflyttas från dag till dag är Facebook ett effektivt sätt att nå ut till mina kunder var och när jag kommer befinna mig på en viss plats,säger Kjell Petersson, vd Casseroll Food truck.

För att nå till så många potentiella kunder som möjligt och för att nå en något yngre målgrupp har Casseroll Food truck även ett Instagram-konto.

– Tack vare mitt deltagande i Tillväxtresan har jag fått ta del av många intressanta föredrag och workshops inom ämnet. Jag har även fått möjlighet att bolla idéer, vilket har gett mig bredare infallsvinklar, tillägger Kjell.

Kompletterande aktör

Branteviksgruppen har idag koncept som utgår från helheten i ett hållbart arbetsliv och därför är målgruppen stor. Branteviksgruppen vänder sig till arbetssökande och företagare som söker arbetskraft inom både den privata och offentliga sektorn och agerar som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och kommuner inom arbetsmarknadsfrågor. Företaget har tidigare inte arbetat aktivt med sociala medier och marknadsföring, men har under senaste tiden börjat arbeta mer aktivt med detta. Bland annat har Branteviksgruppen tagit fram en ny handlings- och processplan där bland annat en marknadsföringsplan ingår.

– Genom vårt deltagande i Tillväxtresan har vi fått hjälp att hitta rätt pusselbitar och värdefulla kontakter för vårt vidare arbete med sociala medier och marknadsföring, berättar Owe Håkansson på Branteviksgruppen.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.