Fler invånare – mindre plats för idrott

Publicerat: 3 januari, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Okategoriserade, Redaktionellt, Sport

Visningar: 933

I dag har fotbollsklubben Arlövs BI tre gräsplaner och en grusplan, plus läktare och kringområden som löparbanor och gångbanor. Till detta kommer klubblokal och omklädningsrum. I Planprogrammet för Kronetorpsstaden är inritat två fotbollsplaner, en naturgräs och en konstgräs. Detta trots att man räknar med en befolkningsökning med cirka 7300 personer, huvudsakligen barnfamiljer.
– Baserat bara på bara den delen av befolkningsökningen, man bygger ju nytt på fler ställen i Arlöv, räknar vi med närmast en fördubbling av vår ungdomsverksamhet, säger Jolanta Monsert, ordförande i Arlövs BI.
– Det innebär att en mycket stor del av vår verksamhet kommer att utgöras av sjumannalag, samtidigt som vår elvamannaverksamhet kommer att ha utökats väsentligt när nya fotbollsplaner väl är på plats.
Jolanta Monsert ser det också som sannolikt att när den ny fotbollsanläggning är klar kommer Åkarps IF och eventuellt kommer någon fotbollsförening från Malmö också att vilja utnyttja anläggningen.
– Det ska också noteras att om kommunen väljer att endast bygga två fotbollsplaner och man sedan upptäcker att behovet är större än så så finns det inga möjligheter, enligt planförslaget, att bygga till ytterligare en fotbollsplan, tillägger Jolanta Monsert.
– Det synes vara klokare att bygga för framtiden.
 
Olycksrisker i förslaget
Enligt planförslaget ska de blivande fotbollsplanerna placerad väldigt nära järnvägen, med en cykelbana mellan planerna och ett flertal vattenområden intill.
– Inom Arlövs BI utgår vi från att kommunen tänker över de säkerhetsåtgärder som krävs för att undvika olycksfall relaterade till järnvägstrafiken. Vi anser också att den tänkta cykelbanan innebär en allvarlig olycksrisk.
– Risken är uppenbar att det kommer att hända olyckor mellan cyklister och fotbollsspelare som korsar cykelbanan. Särskilt gäller detta yngre spelare och cyklister som inte alltid är uppmärksamma på vilka som rör sig i trafiken.
– Vi anser dessutom att vattenområdena också innebär en allvarlig olycksrisk. Det har ännu inte satts upp nät kring en fotbollsplan som hindrar att bollar skjuts över detta. Det finns alltså en risk att fotbollsspelare som ska försöka hämta bollar i vattnet trillar i och i värsta falls drunknar, menar Monsert.
 
Klubbstuga och parkering
I planförslaget anges att det ska finnas plats för klubbstuga och omklädningsrum, plus parkeringsplatser, men inget av detta finns inritat.
– Vår bedömning är att med förväntad utökad verksamhet behövs det också fler omklädningsrum plus större klubbstuga och materialrum än de vi har tillgång till idag. Dessutom sägs inget om utrymme för de vaktmästare som sköter fotbollsplaner med kringområden, både hos oss och i Åkarp. De måste naturligtvis också få sin egen plats.
 
Friidrott
Jolanta Monsert påpekar också att det är inte bara Arlövs BI som idag utnyttjar Kronetorpsvallen.
– De löparbanor, hoppgropar och kastningar som finns är visserligen väldigt eftersatta vad gäller underhållet, men de utnyttjas ändå. I första hand av Vårboskolan. Men något utrymme för friidrott syns inte vara planerat i planprogrammet och vi i Arlövs BI menar att det ska vara en idrottsplats för alla, särskilt när man bygger ett så stort bostadsområde för många barnfamiljer.
– För att göra en idrottsanläggning i Kronetorpsstaden mer attraktiv för barn, ungdomar och skolor måste en friidrottsanläggning planeras in. För att förstärka helheten bör till exempel en utomhusplan för basket planeras in, tillägger hon till slut.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.