Fler arbetslösa och färre nyföretagare i Burlöv

Publicerat: 23 maj, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 661

Oppositionsrådet Lars Johnson (m) är kritisk mot mycket av det som står i den kommunala årsredovisning för 2017 som nyligen godkändes av kommunfullmäktige.
– Kommunalrådet Katja Larsson har vid flera tillfällen hävdat att arbetslösheten i kommunen är på väg ner. I årsredovisningen påstås att arbetslösheten ligger på 4,1 procent, medan den enligt ILO´s och EU´s definition är 10,1 procent, säger han.
– Det kan jämföras med arbetslösheten i den borgerligt styrda grannkommunen Lomma där arbetslösheten är 3,2 procent.
Vänstermajoriteten i Burlöv (S+Mp+C+V) gör allt för att dölja sitt misslyckande i de frågor som de själva sagt är de viktigaste att åtgärda i Burlöv – arbetslösheten och otryggheten, menar han.
– Fakta visar att det i januari 2017 fanns 801 personer som var arbetslösa eller i åtgärder, något som ökade till 870 i januari 2018.
 
Flest på A-kassa i Skåne
– En annan indikation på hög arbetslöshet är att i Burlöv får 3,8 procent av befolkningen A-kassa vilket är högst i Skåne.
– Ytterligare negativt är att nyföretagandet ligger lågt 9,2, per 1.000 invånare, medan medeltal för riket 11,8.
– Även andelen bidragstagare är högt i Burlöv 16,6 procent medan Sverigemedel 13,4 procent, tillägger Lars Johnson.
Han pekar på att det ekonomiska resultatet för 2017 visserligen är ett plus på drygt 103 miljoner kronor.
– Men intäkterna från skatter och statsbidrag ökade med 5,5 procent, medan de kommunala verksamheternas nettokostnader ökade med 6,2 procent. Vi står inför stora framtida investeringar och då kan man inte bara låta kostnaderna öka.
 
Allt färre utbildade pedagoger
Rekryteringsbehovet är i Burlövs kommun är stort.
– Särskilt av förskolelärare där verksamheterna har inte lyckats med att fylla vakanserna. Effekten blir att andelen högskoleutbildade pedagoger minskat under året, påpekar Johnson.
– 39,6 procent var andelen högskoleutbildade pedagoger och andelen elever som väljer att gå i skolan i kommunen fortsätter att sjunka. För 2017 är siffran 81,4 procent.
 
Hög personalomsättning
Lars Johnson menar också att den politiska majoriteten i kommunen misslyckats med att vara en attraktiv arbetsgivare under 2017.
– Personalomsättningen är fortfarande kvar på en hög nivå och enligt revisorerna saknas handlingsplaner vilken personalkompetens kommunen behöver rekrytera.
– Det behövs en ny politik för minskad arbetslöshet och ett bättre företagsklimat i Burlöv, avslutar Lars Johnson sin kritik.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.