Fick fängelse för terroristbrott

Publicerat: 27 november, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 252

En 34-årig arlövsbo dömdes i februari till fängelse i sex månader för att samla in pengar till bland annat Islamiska staten och Jabhat al-Nusra. Båda organisationerna listade som terroristorganisationer av bland annat FN och EU. Nu har Hovrätten fastställt tingsrättens dom.

Mannen har hela tiden förnekat brott, men både tingsrätten och hovrätten menar att han bevisligen på ett av sina Facebook-konton uppmanat till finansiering av terroristbrott. Ett ett av facebookinläggen stod det ”hjälp oss att förse bröderna i fronten med vapen så den kan hämnas våra syskon”.

Vidare uppmanades den som läste inlägget att ringa två personers telefonnummer för att få ett kontonummer dit pengarna kunde skickas. Av de namngivna personerna är den ene listad som terroristfinansiär av bl.a. FN och EU.

Hovrätten instämde i tingsrättens beskrivning och att han ska dömas till straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Tingsrättens dom, som nu hovrätten fastställde, var den första gången som just den lagen användes av en svensk domstol.

Lennart Strinäs, chefsrådman i Malmö tingsrätt förklarade i februari hur tingsrätten resonerat angående domen.

– Den brottslighet som mannen döms för avser visserligen ett mycket tidigt led i den kedja av skeenden som kan leda fram till terroristbrott. Att påföljden ändå bestäms till fängelse beror på den synnerligen allvarliga brottslighet som gärningen i förlängningen kan leda till.

I domen påpekas också att uppmaningarna har publicerats på sådant sätt att de kunnat läsas av vem som helst med tillgång till Internet, alltså även av personer som inte har ett Facebook-konto.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.