Fantastisk insändare med goda förslag

Publicerat: 19 mars, 2018

Publicerat i: Insändare, Redaktionellt

Visningar: 402

Svar på insändare, 2018-03-01, av Maria Fredin Skoog,”Burlöv behöver visioner för att inte gå under”
 
Maria Fredin Skoog har skrivit en fantastisk insändare med många inslag av idéer som kan förverkligas. Insändaren är skriven med anledning av att Coop respektive Nordic Sugar (Sockerbruket) har gett besked om att de avvecklar sin verksamhet i Burlövs kommun.
 
Som kommunstyrelsens ordförande känns det som alltid tråkigt när ett företag avvecklas eller flyttar från Burlövs kommun, men trots goda resultat i näringslivsrankningar och ett tätt samarbete med företagarna i kommunen är det inte alltid något vi kan påverka. Som Maria nämner har vi den senaste tiden fått besked om att långsiktigt kommer Nordic Sugar att avveckla sin verksamhet och inom betydligt kortare tid än så lämnar Coop Burlöv Center. Varför Coop tagit beslutet att lämna är inget som vi kan spekulera i. Burlöv Center kommer förhoppningsvis finna en lösning med en ny lämplig hyresgäst.
 
För vår del så pågår ett gediget samarbete mellan kommunen och ägarna till Burlöv Center. Där finns gemensamma planer och gestaltningar på den framtida stationen, ett nytt torg och inte minst på utbyggnader av fastigheter, med mera. Vi ser en framtid som kommer att gynna alla våra invånare samt företagare i exempelvis Burlöv Center. Utbyggnaden av Lund-Arlöv, fyra spår ska bli till fördel för oss alla med pendlingstider på nio minuter till Malmö och Lund.
 
Utbyggnaden kring Kronetorp har bara inletts och snart inleds även projektet med ett nytt kommunalt badhus för att ersätta det idag åldersstigna Burlövsbadet. Med dessa utbyggnader kommer vi se en ny stadsbild med just de kringmiljöer Maria Fredin Skoog efterfrågar för Burlövs kommun. Därtill pågår ytterligare ett antal byggprojekt i både Arlöv och Åkarp.
 
Området där Nordic Sugar idag finns är historisk mark för Arlövs del. Nordic Sugars beslut att avveckla innebär att mark kan bli tillgänglig för framtida utveckling för Burlövs kommun. Det kan ge oss enorma möjligheter att skapa något nytt för Burlöv för både invånare och näringsliv. När och hur dessa markområden och tillhörande fastigheter i framtiden kan användas ligger naturligtvis i vårt intresse att bevaka, det vill säga om de kommer att avyttras av nuvarande ägare. Området berör andra aktuella planer, då avses området bakom, gamla Pilevallen, vilket är ett prioriterat område för oss. Planer finns för området och vi håller helt med Maria Fredin Skoog, områden måste rustas upp samtidigt som vi ska planera nya. Men tyvärr går det inte alltid enligt en för oss önskvärd tidplan. Många intressenter vill bygga på den mark de har köpt eller så väljer de att avstå att exploatera.
 
Slutligen vill vi också betona att vårt geografiska läge alltid har varit en fördel. I och med utbyggnaden av Lund-Arlöv, fyra spår är det vår intension att ytterliga utnyttja den fördelen för Burlövs kommun.
 
( 20140422 antogs också Burlövs framtidsplan som är en vision för framtida Burlöv och finns att läsa på kommunens hemsida ).
 
Katja Larsson (S)
Ove Johansson (Mp)
Bo Lindquist (V)
Fredrik Ulldal Jörgensen (C)

Comments are closed.