Extremt billigt skydda fladdermöss

Publicerat: 21 januari, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1177

I Sverige är fladdermössen skyddade enligt lag. Vårt land har dessutom undertecknat en europeisk överenskommelse, EUROBATS, som började gälla i januari 1994. Med det ska fladdermössen fridlysas i alla de 31 länder som skrivit på och dessutom se till att de är skyddade. Trots detta vill kommunstyrelsen i Burlöv avslå en motion om åtgärder som gynnar fladdermössen.

Det är jättekonstigt, särskilt som samhällsbyggnadsförvaltningen var mycket positiva till åtgärderna som dessutom handlar om extremt lite pengar, säger Mats Lithner (l) som skrivit motionen i maj förra året.

Det handlar om en halvtidstjänst i ett par månader för maximalt 60 000 kronor. Man skulle också kunna prata med arbetsförmedlingen och få någon arbetslös som genomför projektet  för att få på så vis få ner kostnaderna.

Fladdermöss lever gärna i lövrika miljöer (framför allt med ädellövträd) med en halvöppen och varierad vegetationsstruktur, gärna kombinerat med grunda näringsrika sjöar och vattendrag.  Dessa miljöer lockar ofta ett stort antal fladdermöss och kan hysa ett stort antal arter.

Finns flera i Burlövs kommun

I Burlöv finns det flera platser där det förekommer fladdermöss, berättar Mats Lithner som själv är intresserad av fladdermöss och gärna studerar dem.

Det finns fladdermöss bland annat i området kring dammen i Åkarp, Dalslundsparken,granbacken, Sockerbruksparken, Kronetorpsbacken och i ett flertal äldre villaområden.

Det jag vill är att vi i Burlöv genom enkla och billiga åtgärder ger dem förbättrade livsbetingelser där detta är möjligt. Åtgärder som att vårda och eventuellt utöka befintliga dammar, plantering av buskar och andra växter som gynnar tillgången på insekter, årlig uppsättning av fladdermusholkar som medger övervintring, enkel årlig fladdermusinventering och information om var i kommun man kan se fladdermöss.

Samhällsbyggnadförvaltningen menar att flera av dessa åtgärder kan göras med förhållandevis enkla medel och inom den befintliga verksamheten.

Motion som slutliga behandlas av kommunfullmäktige den 2 februari. Mats Lithner kommer naturligtvis att prata för sin motion och fladdermössen i Burlövs kommun.

Comments are closed.