Ett snabbt och tamt möte

Publicerat: 21 maj, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 471

Kommunfulllmäktige 21 maj 2018
 
Det är snart längesedan kommunens valda politiker í kommunfullmäktige i Burlövs kommun hade ett fullmäktige fyllt av diskussioner och debatter. Måndagen fullmäktigemöte var snabbt avklarat, trots att ämnet för kvällen var årsredovisning 2017. Det blev ett unisont ja på att godkänna handlingarna, lägga dem till handlingarna och ge ansvarsfrihet för det gångna året.
En enda politiker politiker reagerade på en punkt, nämligen den bristande närvaron av de valda revisorer som skrivit revisionsberättelse.
– Det är anmärkningsvärt att revisorerna inte är här så att vi kan ställa frågor till dem, menade Lars Johnson (m).
– Det är högsta grad beklagligt och innebär egentligen att oegentligheter skulle ha kunnat smita genom.
Det sista var något Bo Lindqvist (v) reagera skarpt på.
– Det är ju en form av påhopp att någon skulle ha något att dölja. Det är ju bara att läsa revisionsberättelse för att få besked.
Kent Vollmér (s) påpekade att fullmäktige tidigare tagit ett beslut att ”rapport från revisionen” ska vara en stående punkt på dagordningen.
– Detta för att vi inte ska behöva kalla dem, utan de kommer när de tycker de har något att berätta.
Hittills har revisorerna haft något att berätta en enda gång sedan det blev en stående punkt på dagordningen.
Lars Johnson påpekade också att man framöver måste börja sanera i ekonomi och investeringar.
– Det som är viktigt är vår personal. Särskilt när det gäller förskolorna där vi ligger under riksgenomsnittet när det gäller kompetent personal. Konkurrensen mellan kommunerna om kompetent personal är svår så det är viktigt för framtiden att vi skapar en strategi så att vi får den personal vi vill ha.
I övrigt tillstyrkte hela kommunfullmäktige hela årsredovisningen för 2017, som för övrigt visade på en vinst för kommunen på 103,1 miljoner kronor. Dessutom beviljades kommunstyrelsen och alla nämnder ansvarsfrihet för det gångna året.
Man passade också på att godkänna kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2019-2022.
En punkt på dagordningen som hette ”Rapport kring vidtagna och planerade åtgärder för en ökad känsla av trygghet hos medborgarna i Burlövs kommun” ströks. Enligt uppgift eftersom polisen inte hade personal att kunna skriva en inlaga om bland annat Trygghetsavtalet med Burlövs kommun.

Comments are closed.