Ett fantastiskt 2016

Publicerat: 23 maj, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 710

Burlövs kommunfullmäktige 22 maj 2017
 
– 2016 var ett fantastiskt år ur flera aspekter, men det gångna året innebär också halvtid av vår mandatperiod, sade kommunalrådet Katja Larsson (s) som kommentar till presentationen av bokslutet över förra verksamhetsåret vid måndagens möte med kommunfullmäktige i Medborgarhuset.
– Samtidigt måste jag påpeka att vi nu kan skörda frukterna av våra satsningar. Särskilt stolta är vi över våra satsningar inom skolan, vilket gjort att vi klättrat mer än 150 punkter, inte minst tack vare en hårt arbetande och hängiven personal. Bland annat i förskolan vilket syftar till att förbereda barnen för skolan.
Katja menade att kommunen som sådan gjort en stor insats, men hon framhöll all personal som hon också tackade särskilt för deras arbete.
 
Tryggheten
Katja Larsson hänvisade till årsredovisningen att det var plus på alla punkter.
– Det gäller även tryggheten i samhället, men det är också ett arbete som fortsätter och här finns mycket kvar att göra. En sak som gör att folk kan känna trygghet är att ha en sysselsättning, ett arbete och även här visar siffrorna på en sänkt arbetslöshet i Burlövs kommun.
– I det arbetet kan jag notera det nära samarbete arbetsförmedlingen har med försäkringskassan och samarbetsorganisationen Finsam som gett om bland annat Peak och Resurs Burlöv.
 
Framtidskommun
Hon pekade också på som ett glädjande faktum att Burlöv rankas högt som en framtidskommun.
– Burlövs räknades som nummer sex bland storstadskommunerna strax efter Lund, men så vitt jag hört har vi redan bytt plats.
– Men även inom näringslivet har vi rankats högt och inte heller det hade varit möjligt utan duktig personal.
Samtidigt vill Katja Larsson vara ödmjuk och påpeka att det finns en hel del kvar att göra även på det området.
– Det finns inom alla områden en hel del arbeta kvar att göra, men jag är övertygad om att vi så småningom når dit vi vill.
 
Fick ansvarsfrihet
Efter Katja Larssons genomgång beviljades kommunens politiska ledning ansvarsfrihet för 2016 av ett enigt kommunfullmäktige, samtidigt som de godkände årsredovisningen utan diskussion.
 
Avslag på alternativa driftsformer
Mats Lithner (l), Lars Johnson (m), Anneli Kihlstrand (c) och Ove Johansson (mp) lämnade i juni 2012 in en motion med krav på alternativs driftsformer för kommunens sommar- och vinterunderhåll av utemiljöer.
De ville att kommunfullmäktige skulle ge tekniska nämnden i uppdrag att planera och genomföra alternativa driftsformer genom upphandling av all skötsel och underhåll av utemiljön.
Tekniska nämnden avstyrkte motionen i december 2013 och efter det har inget mer politiskt beslut fattats. Vid behandling i kommunstyrelsen blev beslutet föreslå fullmäktige avslå motionen.
– Men det är arbeten som passar bra att upphandla och lägga ut, menade Mats Lithner.
– Det är väl känt att det en lätt att mäta kvaliteten på utfört arbete på ett lättare sätt, liksom kostnaderna. Det är också ganska vanligt i andra kommuner i Sverige.
Hans-Åke Mårtensson (s) menade att det är viktigt att ha kontroll över vad som ska göras.
– Vi har en lite arbetsstyrka som har väldigt mycket att göra och det är lättare att hantera i en kommunal organisation.
Lars Johnson ifrågasatte en del av svaren i redogörelsen. Bland annat att det varit ont om tid.
– Det är dock snart fem år sedan motion skrevs och lämnades in. En annan sak är att Hans-Åke Mårtensson tror att det blir dyrare, men har egentligen inget belägg för det han tror, inte vet. – Det är också beklagligt att inget av småföretagen i kommunen får chansen i en upphandling.
Det blev votering (omröstning) efter alla inlägg som slutade med avslag för motion med 21 röster mot 18.
 
S glad för L-motion
– Jag vill gärna lämna en blomma till de tjänstemän som sagt ja till motion om gratis kollektivtrafik för äldre pensionärer, sade Jan Hansson (s)
Han lämnade själv in en motion med samma ämne 2011 då det blev avslag.
– Så jag har väntat i fem år på något som skapar en väldigt fin livskvalitet för mångas äldre. De gäller särskilt äldre i Åkarp som saknar tillgång till en del service, bland annat bankomat.
– Det kanske också blir lite bättre aktivitet när det gäller äldrefrågorna inom kommunen efter det här.
Den som lämnat in motion så både tjänstemän och fullmäktige sade ja till var Mats Lithner (l).
– Jag skrev den för att göra kommunen mer attraktiv för äldre. Tanken var också att det kan ge goda möjligheter förälder att ta del av kulturen i både Malmö och Lund. Precis som i andra kommuner.
Lars-Anders Espert (sd) ifrågasatte nyttan gratis kollektivtrafik för äldre.
– Det är lite överdrivet och lite för mycket av bidrag. Många äldre har ju färdtjänst som de kan åka med och andra har väl råd att betala en bussbiljett.
Jan Hansson kontrade med att det finns cirka 3.000 pensionärer i Burlövs kommun.
– Och många av dem har det mycket knapert och knappt råd med bussbiljett.
Frånsett Espert var det ett unisont ja till Lithner motion, vilket innebär att frågan ska utredas innan det blir gratis kollektivtrafik för äldre pensionärer.

Comments are closed.