Ett år med färre bränder

Publicerat: 19 april, 2016

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 764

Antalet bränder i bostäder följde trenden under 2015 och fortsätter att minska, mendan trafikolyckorna har blivit fler vilket har lett till fler utryckningar totalt till olyckor inom vårt geografiska område, skriver direktionen för Räddningstjänst Syd i sin rapport för föregående år.
– 2230 utryckningar gjordes under året, jämför med 2179 föregående år.
Under 2015 hade räddningstjänsten dessutom sin första jämställda rekrytering av brandmän med 19 nya medarbetare, varav tio män och nio kvinnor.

Flyktingströmmen påverkade
Den stora flyktingströmmen under sommaren och hösten påverkade alla.
– Vi såg tidigt att flyktingströmmarna skulle påverka vårt samhälle och då också oss i Räddningstjänsten Syd, fortsätter de i rapporten.
– I augusti skapade vi en samordningsgrupp vars uppgift var att fånga upp och hantera de frågor som uppstod inom området, såsom frågor kring tillfälliga boenden och ankomsthallar, tillsyn, flerspråkig information om brandsäkerhet, operativ insatsplanering och samverkan med andra myndigheter och organisationer. 

Hembesök
Med den värdefulla kunskap de under åren har skaffat kring hembesök och frågor rörande brand i bostäder, tog de 2015 ytterligare ett steg framåt i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle genom en metodutveckling av hembesöken. Syftet med denna utveckling var att höja den förebyggande effekten av hembesöken.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.