En hoppfull framtid för Burlöv

Publicerat: 5 mars, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 562

Valet 9 september 2018

Om ungefär sex månader är det dags att gå till valurnorna och rösta på riksdagsledamöter, landstingsrepresentanter (i Skåne gäller region Skåne) och ledamöter till kommunfullmäktige.
Burlövs Nyheter har redan publicerat Liberalernas vision för det framtida Burlöv, inklusive deras kandidater till fullmäktige.
Nedan berättar Moderaterna en del av deras tankar för det framtida Burlöv, plus deras kandidatlista till fullmäktigevalet.
Nu avvaktar vi om övriga partier i fullmäktige: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänstern och Sverigedemokraterna vill presenterar sina visioner om hur de tänker sig det framtida Burlövs kommun inför valet den 9 september.
Tommy Paremo
redaktör och ansvarig utgivare
Burlövs Nyheter
———————————————————————

– Den 2 mars, hade vi moderater vårt årsmöte och nomineringsstämma. Redan nästa vecka fortsätter vi arbetet med vårt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022. Då ska vi bl a arbeta fram visionen ”En hoppfull framtid för Burlöv – vår kommun år 2030”, säger Lars Johnson, gruppledare, och Håkan Dahlgren, valledare.

– Det är ett omfattande handlingsprogram med höga ambitioner inom kommunens flesta verksamhetsområden. Utgångspunkten är att det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Burlöv. Livet i Burlöv ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet. Burlöv ska utmärkas av företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.
– Socialdemokraterna har under lång tid ignorerat kommunens utveckling. Varken bostäder eller företag har ansetts som särskilt viktigt. Konsekvenserna är en stagnerande kommun med svag framtidstro. Ifall att man fortsätter på den inslagna banan går Burlöv en dyster framtid till mötes.

Ett fantastiskt läge
Moderaterna menar att Burlöv har ett fantastiskt läge med bra kommunikationer och något som kommer att bli än bättre när järnvägen har byggts ut till 4 spår.
– Området kring Sockerbits-torget, som nu ligger nästan öde, måste vitaliseras, påpekar båda.
– Nordic Sugar kommer att lämna kommunen i en nära framtid och planering för att göra ett attraktivt område av detta med bostäder och verksamheter i gammal och ny bebyggelse, måste komma igång snarast.
– Coop Forum m fl butiker väljer att lämna Burlövs Center men här finns en spännande detaljplan med Burlöv C och delar av centret på gång. Denna plan kan göra Burlöv center attraktivt om vi lyckas förverkliga planens intentioner.

Levande och hållbar plats
Moderaterna vill medverka till en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att förverkliga sina.
– Vi vill att vår vision för Burlöv år 2030 ska vara en levande, attraktiv och hållbar plats för både människor och företag.
– Det finns många alternativa möjligheter för kommunens utveckling. Vi moderater kommer att bjuda in er till träffar om Burlövs framtid. Tveka inte heller, när som helst, att tala om för oss hur ni vill att Burlöv ska se ut framöver.
– Vi ser fram mot en hoppfull mandatperiod med höga mål som vi vill genomföra.

Kandidater till kommunfullmäktige valet 2018:
Lars Johnson
Nils Holmqvist
Amelie Gustafsson
Carl Ahrling
Håkan Dahlgren
Sara Vestering
Patrik Selimsson
Leif Westin
Josef Janosi
Marie Eld-Holmqvist
Ulla Jinneland
Christer Karlberg
Thord Persson
Torbjörn Karlsson
Ann-Christine Elmström
Anita Ljung
Lissy Käll
Helene Ritheim
Leila Karlberg
Martin Stagmo
Birgitta Olofsson

Comments are closed.