Elda rätt på Valborg

Publicerat: 24 april, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 429

Det är snart dags att fira in våren på Valborg, men det gäller att elda på rätt sätt. Burlövs Nyheter har fått en del goda råd från Räddningstjänsten för allt från grillkvällen i trädgården till Valborgsbålet, som vi vidarebefodrar.

Tänk på att det krävs polistillstånd för Valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.

Räddningstjänsten eller länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud under vissa väderförhållanden.

Information om rådande förhållanden får du i media, av länsstyrelsen eller räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps brandriskkartor. Dessa grundar sig på SMHI:s uträkningar av markens fuktighet och därmed risken för brandspridning.

Du kan också ladda ner appen Brandrisk ute som hjälper dig att ha koll på risken för gräs- och skogsbränder. http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/Appen-BRANDRISK-Ute/

Minst åtta meter

Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till åtta meter i diameter och tre meter på höjden. Vid placering av valborgsmässoeldar ska rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.

Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar. En person som ansvarar för elden och dess bevakning ska utses. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00. Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen.

Har du grillkoll?

Några goda råd inför grillsäsongen.

Gasolgrill

•Placera grillen på en plan yta.

•Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.

•Kontrollera att kopplingarna är täta.

•Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.

Kolgrill

•Placera grillen på en plan yta.

•Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.

•Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.

•Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.

•Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.

Engångsgrill

•Placera grillen på en plan yta.

•Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.

•Ta med vatten till släckning.

•Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats.
Grilla i det fria

•Använd helst fältkök, t ex gasolkök.

•Grilla bara på sand- och grusmark.

•Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.

•Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.

•Ta med vatten till släckning.

•Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.

Comments are closed.