Det som hänt och ska hända

Publicerat: 4 oktober, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 220

Drygt ett år efter valet i Burlövs kommun som satte en väldigt mångårig socialdemokratisk politisk ledning ur spel och de borgerliga tog makten i kommunen för första gången någonsin. Vad har hänt och vad ska hända. Vi besökte kommunalrådet Lars Johnson (m) för att få veta mer.

– Ja, för det första så bestämde vi att vi skulle få till ett minoritetsstyre i kommunen med moderater, liberaler och centerpartister, berättar Johnson.

– På så sätt fick vi huvudsakligen två oppositionsläger med Socialdemokrater och Sverigedemokrater. Sedan vet vi inte var vänstern och miljöpartiet hamnar. Det är lite olika. Ibland är de tillsammans med socialdemokraterna, inbland ensamma och ibland tillsammans. Så det är lite luddigt. Och det har vi sett i fullmäktige, menar han.

– En sak vi gjort är att tagit till en möjlighet att ändra skattesatsen in slutet av året i något som kallas ”ventilen”. Samtidigt händer det ju saker med skattesatser och statsbidrag under hela hösten.Men vi har ju majoritet i fullmäktige och vi har lagt fram förslag om att dels satsa en halv miljon på trygghetsvärdar, satsa 900.000 kronor på förstärkt belysning i kommunen och 200.000 till näringslivssamordnaren.. Det var förslag som vi hade med i vår budget i juni månad, men då sade socialdemokraterna nej, men nu kan vi börja med de här åtgärderna den 1 januari 2020.

Trygghetsvärdarna anställda

Men vissa åtgärder är redan genomförda som de omtalade Trygghetsvärdarna som är anställda och genomgått utbildning.

– Och deras bilar är på väg med den utrustning de ska ha. Hade vi vänta med det till i januari hade vi tappat ungefär ett halvår innan de varit i funktion. Nu konde vi starta tack vare ”ventilen”.

– Samma sak gäller belysningen som är en del av vårt trygghetsarbete. Nu när det blivit mörkare är redan belysningen på alla gång- och cykelvägar utbytt mot ledlampor som ger en betydligt kraftigare belysning. Detta för att öka tryggheten.

– Vi har också köpt in en batteridriven mobil lampa, som laddas av solceller. Om det finns en plast som känns otrygg kan den placeras ut ett tag eller om man ska bygga om en väg eller något annat som innebär att man inte kan använda den permanenta belysningen.

Infriat medborgarförslag

Johnson pekar också på hur man infriat ett medborgarförslag om att sätta upp lampor på Ligusterstigen.

– Arbetet är förberett, men vi har inte fått stolparna än.

En redan omdiskuterad, och i viss mån kritiserad åtgärd, är frågan om att lägga ut kommunala åtgärder på entreprenad.

– Ja, vi har redan inlett arbetet med att ta fram underlag för att kunna begära in anbud på park- och grönyteskötsel. En fråga som snart kommer upp i fullmäktige, påpekar Johnson bestämt.

– Kommunen lägger idag ut ganska mycket pengar på det här området och det tycker vi inte är speciellt bra. Så vi har gjort en jätteinventering om vad som ska upphandlas och vilka ytor det gäller. Det händer ju dessutom något hela tiden när man bygger och hittar på andra saker.

– Jag hoppas vi ska starta med entreprenörer kanske redan i april nästa år. De får då ta hand om grönytorna, gatuskötsel, som till exempel sopning och snöröjning.

Den borgerliga kommunledningen har också hunnit med att ta fram reviderade ägardirektiv för SkärfläckanAB.

– Det har inte gjorts sedan 2011 så det var på tiden liksom att vi ändrat i bolagsordningen.

Sockerbolagsmark stor fråga

Men den stora frågan för Lars Johnson är vad som ska hända med det område där Sockerbolaget idag finns och funnits sedan lång tid tillbaka.

– Sockerbolaget lämnar ju området och de nya ägarna får tillträde 2022. För att kunna förbereda vad som ska ske i området har vi bildat en styrgrupp som består att kommunstyrelsens arbetsutskott, förstärkt med förra kommunalrådet Katja Larsson(s). De har redan haft ett första möte med Sockerbolagets VD.

– Det är ju ett jättestort område och jag hoppas ju att kommunen ska kunna vara en aktiv ägare av det. Vi vet inte ännu vad det kostar, men det är ett fantastiskt område att utveckla.

– Sockerbolaget har ju varit en stor del av Arlövs utveckling. Många har ju arbetat där eller knöt någon som arbetat där. Eller någon som kört betor dit eller någon som odlat betor.

– Det viktiga är att områdets karaktär bevaras. Jag har sett på flera andra gamla industriområden runt om i Sverige, bland annat Kockums i Malmö, där man bevarat byggnader och annat så  att man känner igen sig. Jag tror det är viktigt för vår identitet.

– På 60- och 70-talen rev man ju allt, men jag har ändå viss förståelse för den tidens på politiker att man gjorde så. Det handlade då om att få bort gamla Lort-Sverige.  Men jag tror idag att vi måste behålla en del av vår gamla historia och identitet.

Allt fler till Burlöv

Lars Johnson är också nöjd med en ökad befolkningstäthet i Burlövs kommun.

– Redan i år kommer det att flytta in cirka 600 nya kommuninvånare och det kommer ännu fler nästa år och framöver för att befolka de nya bostäder som byggs.

Han är också mycket nöjd med beslutet att bygga ett nytt badhus.

– Det har tagit oss sex år att komma fram till ett beslut. Nu börjar de gräva om november och december och det hela ska stå klart år 2022.

Det gamla badhuset, som egentligen är ett överbyggt utebad, ska rivas.

– Det har tjänat Burlövsborna mer än väl, men nu har återigen fått en vattenläcka som säger att det går på sluttampen.

Han påpekar också att från den 1 januari 2020 är det alliansens budget som gäller.

– Det har i stort inte hänt så mycket efter valet eftersom vi har fått administrera efter en socialdemokratisk budget, men nu ska vi agera efter den budget som antogs av fullmäktige i juni i år.

– Men det innebär lite större förändringar som en höjd skolpeng och att de som har en larmknapp ska ha den gratis. Detta som en bra gest för tryggheten för de äldre.

Mer pengar till skolan

Att skolan får mer pengar ser Lars Johnson som en otroligt viktig fråga.

– Skolan måste få mer så att de får resurser och hänger med. Om vårt samhälle ska ha en framtid så måste det vara tryggt och vi ska ha en bra skola.

– Vi måste se till att fler går ut från skolan med bättre betyg och att fler går vidare till högre studier. Det är A och O.

– Vi förbereder också mycket som ska ske nästa år som att städningen ska läggas ut på entreprenad. Något som granska av utbildningsnämnden. Även Socialnämnden går igenom vad som kan läggas ut inom deras område.

Ingen skattehöjning

Lars Johnson påpekar att de inte planerar att höja den kommunala skattesatsen.

– Detta även om vi vet att det blir tuffare ekonomiskt 2020. Runt om i landet har redan 110 kommuner flaggat för att de går med förlust. Det enda vi vet i dagsläget är att vi får mindre med pengar.

Han deklarerar klart att han är nöjd med utvecklingen i Burlövs kommun så här långt under alliansens styre.

– Vi hade till exempel en motion om ett ändrat Nationaldagsfirande och nu fick vi det på ett nytt och lite mer högtidligt sätt. hade vi inte haft majoritet hade ingenting hänt.

– Vi jobbar också mycket med näringslivsfrågorna och är mycket spända med vad som händer med rankingen. Vi tycker vi har gjort något åt det vi har kunnat åtgärda och tycker vi gör många bra grejor för våra företagare, tillägger Lars Johnson(m) efter första året som kommunalråd i Burlövs kommun.

Tommy Paremo

– Skolan måste få mer så att de får resurser och hänger med. Om vårt samhälle ska ha en framtid så måste det vara tryggt och vi ska ha en bra skola. Vi måste se till att fler går ut från skolan med bättre betyg och att fler går vidare till högre studier, tillägger Lars Johnson.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.