Det ska vara tryggt att bo i vår kommun

Publicerat: 21 december, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 1143

Trygghet i Burlöv
 
– Jag anser att det ska vara tryggt att leva och bo i vår kommun alla tider på dygnet, säger Lars Johnson (m).
– Tryggheten utmanas nu både på hemmaplan och i omvärlden och då krävs åtgärder. Det krävs konkreta åtgärder och signaler från kommunen att läget inte är acceptabelt och att man tar människors oro på allvar. Ingen otrygghetsfråga är obetydlig oavsett om det handlar om rån eller klotter.
Lars Johnson har reagerat på Kaja Larssons uttalande nyligen att det råder politisk samsyn om behovet om att jobba med trygghetsfrågorna i kommunen för att nå framgång.
– Om det är så undrar jag varför moderaternas motioner om ökad trygghet hela tiden avslås av majoriteten? Vi har ju bland annat föreslagit förstärkt tillfällig belysning vid pågatågstationerna tills de nya stationerna är färdiga.
Han hänvisar bland annat till tidigare statsminister Olof Palmes (s) ord att ”Politik är att vilja”.
– Så definierade han socialdemokratins väsen för att halvsekel sedan och i sitt tal till SSU:s kongress i maj 1964 betonade han drömmens betydelse som politisk kraft.
– Och Göran Persson sade en gång att ”Politik är som att cykla. Den som inte trampar ramlar”.
– Katja Larsson säger ofta att saker ska vara på ett visst sätt. Hon säger inte hur. Det bara ska. Det är hög tid att vänstermajoriteten börjar trampa på sin vingliga cykel.
 
Krisen inom polisen är allvarlig
– En av de kanske viktigaste utmaningarna för ökad trygghet är att få en välfungerande polismyndighet. I Sverige är polisen en statlig, numera samlad nationell myndighet. I hela landet sker det ständiga avhopp från polisen, erfarna poliser flyr yrket och det saknas förtroende för rikspolischef Dan Eliasson. Kampen hårdnar om de allt färre polisiära resurserna. Krisen inom svensk polis är mycket allvarlig, påpekar Lars Johnson.
– Trygghet handlar även om att belysa mörka och ensliga platser, varför vi satsar på bättre belysning. Samtidigt som vi vill bygga bort mörka ställen och ersätta med ljusa, attraktiva och öppna platser skapar vi områden där människor kan röra sig alla tider på dygnet. Vi vet att det idag är den åtgärd som skapar störst trygghet bland våra medborgare. För oss är det viktigt att lyssna på medborgarna och hur de upplever otryggheten i sitt närområde.
 
Vi måste säkra tryggheten
– Vår uppgift som politiker är att säkra tryggheten med fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen läggs ned direkt. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas. De kriminella gängen ska stoppas, brotten som drabbar vanligt folk ska bli färre och poliserna ska bli fler.
– Vi vet att människors upplevelse av trygghet eller otrygghet ser olika ut i olika delar i kommunen. Det är därför viktigt för oss att komma ut och träffa människor i de olika kommundelarna, vilket vi gör genom olika insatser som till exempel trygghetsvandringar och dialogmöten, tillägger Lars Johnson.
 
Lämnat motion om kameror
Moderaterna har i dagarna lämnat in en ny motion till kommunfullmäktige där man vill att kommunstyrelsen ska utreda vilka platser där trygghetskameror kan bidra till att områdena upplevs tryggare och att man ansöker om tillstånd för att sätta upp dem på de identifierade platserna.
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.