Det ni inte ser

Publicerat: 27 juni, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 540

Som första kommun i landet har Burlövs kommun tillsammans med Film i Skåne satsat på ett filmprojekt där tjejer i åldrarna 15-18 år med adhd-diagnoser i fyra dagar på olika sätt berättat om hur de har upplevt skolan. Filmerna ska fungera som undervisningsmaterial för lärare med syftet att öka kunskapen om symptomen på adhd hos tjejer.

– Tjejer med outredd adhd uppmärksammas ofta inte i skolan till följd att de utlämnas till sin egen (o)förmåga att klara av skolsituationen och får i tysthet betala ett högt pris för sina svårigheter, berättar Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun.

– Flickorna lyckas ofta dölja sina svårigheter i skolan, och lägger ner så mycket tid och kraft på att studera och prestera att problemen inte märks förrän långt upp i skolgången och då ofta i form av depression med utmattnings- och stressymptom.

Tjejerna som deltog i fyradagarslägret hade redan tidigare hittat till filmen som uttryckssätt.

– Under filmlägret på Ystad Studios Visitors Center har de sedan arbetat målmedvetet för att formulera det de vill synliggöra och vilken form de vill använda. En tjej valde att animera, en annan provade fiktionsfilmens form och en tredje valde det dokumentära berättandet.

Erfarna pedagoger 

Som stöd under de två dagarna hade tjejerna de erfarna filmpedagogerna och filmarna Pia Ivarsson och Malin Andersson.

– Det är kommunen som tagit initiativet till lägret med målet att kunna utforma undervisningen i Burlövs skolor på ett sätt som innebär att den blir mer tillgänglig och rikare.

Maria Söderling påpekar att det är ett unikt projekt som kommer användas i Burlövs kommun och även spridas till andra kommuner .

Tanken är att filmerna ska utgöra ett diskussionsunderlag av såväl lärare som elever, men målet att öka förståelse och väcka nyfikenhet.

Ska visas i Arlöv

Filmerna kommer också att visas på biblioteket i Arlöv den 18 september kl 17.30. Maria Söderling kommer tillsammans med kollegor Burlövs kommun också att fortsätta att utforska filmens potential för undervisning genom doktorandstudier som hon inleder till hösten vid Malmö universitet.

Tommy Paremo

Tay Kampen var en av de tjejer som valde att framträda på film och berätta om sina upplevelser

Comments are closed.