Det magiska boksläppet

Publicerat: 15 juni, 2017

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 757

Det var inte bara en bok, utan 17 olika böcker med samma eller liknande ämne, om den magiska världen, som Dalslundskolans klass 3A släppte på onsdagskvällen på biblioteket i Åkarp. Böckerna släppte som tryckta böcker, på Ipad och som ljudböcker.

Boksläppet var finalen på ett författarprojekt som pågått under hela vårterminen.
– Det var ett projekt där eleverna lät, reflekterat och analyserat olika skönlitterära texter innan de självas började skriva, berättar läraren Malin Nilsson.
– Grunden och inspirationen till de egna böckerna har varit boken ”Den magiska dörren” av Josef Sahlin. En idé och lärarhandledning.
Kvällen för insläppet var ett spännande och närmast magiskt tillfälle för eleverna. De många föräldrarna som kom lotsades genom biblioteket in i ett sidorum där de bjöds på magiska drycker, bland annat en osynlighetsdryck, och magiska godisbitar.

Alla fick läsa och se
Eleverna var samlade i ena hörnet bakom några bord där alla besökare fick möjlighet att läsa någon eller några böcker, lyssna på en ljudbok (inläsningen hade eleverna själva gjort) samt fick se på inspelade ipodböcker.
– Några var osäkra i början och ville hellre jobba i grupp, vilket de också fick. Men efterhand som tiden gick växte nyfikenheten hos dem och flera bröt sig loss från gruppen och började skriva själva berättar Mattias Lindén, fritidspedagog som också jobbat med klassen i bokprojektet.
– Gemensamt för alla är att de utvecklats på vägen.
– Ja, de har alla utvecklats sin kommunikativa förmåga och berikat sitt skriftspråk under arbetets gång när de, efter ha läst och reflekterat över andra texter, bearbetat sina egna texter efter repons från kamraterna, fortsätter Malin.
– De har hela tiden inspirerat varandra genom att läsa sina egna texter för varandra och avslutade det hela med att läsa in berättande texter och skapa egna ljudböcker.

Har inte slutat att skriva
– Det har varit så fantastiskt att följa Ellas utveckling, säger Sofie Berté om sin dotter.
Sofie är själv författare av barn- och ungdomslitteratur och gläds stort åt Ellas framsteg.
– Hennes självkänsla ökade hela tiden och nu kan hon inte sluta skriva. Hon har så mycket i sig att berätta och det här projektet har gjort att, inte bara Ella, utan alla elever i klassen vågar ge utlopp för sin fantasi och skriva om sina tankar.
Sofie menar att det hela beror på klassens lärare Marie Nilsson som inspirerat sina elever och fått dem att våga tänka ut sin fantasi och skriva ner dem.
– Ja, Malin är den bästa läraren av alla, intygar barnen i närheten med eftertryck.

Ellas idé att låta trycka
– Det var faktiskt Ellas idé att vi skulle låta trycka upp skrifterna som nu också finnas att låna på biblioteket i Åkarp, berättar Malin.
– Det har blivit väldigt individuella och originella berättelser nu när de fick chansen att släppa fantasin lös.
Hon påpekar också det stöd de fått från början från Åkarps bibliotek och Burlövs kommuns tryckeri.

Alla föräldrar som kom till boksläppet fick också chansen att lyssna på ljudböcker och läsa en eller flera av elevernas böcker.

Alla föräldrar som kom till boksläppet fick också chansen att lyssna på ljudböcker och läsa en eller flera av elevernas böcker.

Boksläpp 3Boksläpp 4Boksläpp 5

När alla hade läst och lyssnat var det inte dumt med lite att dricka och tugga till av magiska drycker och godis som serveras av läraren Malin.

När alla hade läst och lyssnat var det inte dumt med lite att dricka och tugga till av magiska drycker och godis som serveras av läraren Malin.

Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.