Det handlar om näringslivets tillväxt

Publicerat: 20 december, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 310

– Det gäller att utnyttja de medel som finns, bland annat genom mångfald, säger Anna Nilsson, näringslivssamordnare i Burlövs kommun.
– Det är också en kompetensförsörjningsfråga för företagen i kommunen och att vi ska bidra med det som kommunen kan bidra med.
– Vi har också lärt oss att jobba på ett nytt sätt, bland annat med projekt som Tillväxtresan, påpekar Malin Lang, projektledare för just Tillväxtresan.
– Det är ett av sätten att anpassa oss till framtida krav och den beräknade befolkningsutvecklingen i kommunen fram till 2040.
– Ledstjärnan för oss utvecklingen av företagen och det vi kan bidra med, tillägger båda.
De är också eniga om att de fått så mycket positiv feedback från de deltagande företagen att de känner det blivit en positiv syn på kommunens roll.
– Det har öppnat upp nya kommunikationsvägar, menar Anna.
– Det har blivit så många inspel från företagen och det är ju en liten kommun vilket innebär att vi jobbar nära dem.
– Vi samverkar på annat sätt idag som ger så mycket energi och lyft och därför inspirerat till nya tankar. Inte bara till cheferna i företagen utan även till de anställda.
 
Ingen har hoppat av
Anna konstaterar också att det vanliga på de flesta andra håll är att cirka 20 procent av företagen hoppar av engagemanget.
– Men hos oss har inte en enda bolag hoppat. Tvärtom har deras engagemang ökat efterhand.
Båda Anna och Malin påpekar också att ingen ännu så länge har pratat om en kommande lågkonjunktur.
– Alla bara vill se framåt, säger Malin.
Anna Nilsson administrerar sex olika näringslivprojekt betalda med EU-medel, bland annat Tillväxtresan.
– Vi har tre år på oss eftersom sådan projekt tar sin tid, men vi märker tydligt att i stort alla har skapat en förflyttning framåt. Inte minst har kontakten mellan företagen ökat.
Hon tillägger också att de olika politiska blocken inom kommunen är helt eniga om vikten av den här satsningen.
Och det är jätteviktigt för kommunens administrativa ledning, säger hon.
– Det är det eftersom användandet av skattemedel ska vara både långsiktigt och hållbart, säger Anna och Malin med eftertryck.
 
Tommy Paremo
Föregående artikel:
Nästa artikel:

Comments are closed.