Efterlyser ökad vuxennärvaro

Publicerat: 30 oktober, 2018

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 645

– Visst finns det en otrygghet hos folk i Burlövs kommun. Särskilt då hos de som vistas ute kvällstid, men faktum är att det förekommer få våldsbrott och i de fall de förekommer så är det i en mindre grupp av människor, säger Selma Tengeborg, kommunpolis i Burlövs kommun.
– Oron att bli utsatt för ett våldsbrott är en väldigt individuell känsla och det otrygghet som finns gäller i huvudsak de centrala delarna av Arlöv och är i viss mån kopplad till Malmö.
Hon påpekar också att känsla av otrygghet gäller när människor befinner sig utomhus.
– I de trygghetsmätningar som görs kan vi se att folk i allmänhet känner sig trygga i sitt hem.
Polismästare Stefan Sinteus i Malmö hävdar att medborgarnas kömnsla av otrygghet i viss mån är ett resultat av den bild som medierna förmedlar och Selma Tengeborg håller med.
– Det finns en mediabild av att det är farligt att vistas i Arlövs centrum och en bild att ungdomar i grupp är farliga.
Det är alltså en bild som, hon inte håller med om, även om det förekommer att ungdomar väsnas och skapar oro ibland.
 
Efterlyser ökad vuxennärvaro
Ett av flera sätt skapa skapa ökad trygghet för alla i kommunen är att fler vuxna visar sig ute, framförallt under kvällstid.
– Så jag efterlyser en rejält ökad vuxennärvaro i hela kommunen, till exempel genom flera deltagare i nattvandrarna, påpekar Selma Tengeborg.
– Det hade också minskat skadegörelsen på flera platser.
Ytterligare ett sätt för ökad trygghet är den utbildning flera ungdomar genom nu en tid i något som heter MBU, Människan bakom uniformen, där de fått möta och lära personer från olika yrkeskategorier och deras arbetsförhållanden som poliser, räddningstjänstpersonal, ambulansförare, med flera.
 
Låg risk utsättas för brott
Selma Tengeborgs påpekande att risken utsättas för brott i Burlövs kommun är låg intygas också av årets trygghetsmätning för 2018 inom region Syd. Detta samtidigt som förtroendet för polisen ökar.
– Utsattheten för brott har kraftigt minskat inom de flesta brottskategorier sedan ett tiotal år tillbaka. Detta gäller både våldsbrott och mängdbrott som stöld och skadegörelse, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd.
Idag uppger 82 procent att de inte utsatts för något brott. 2012 uppgav 79 procent att de inte utsatts för brott.
 
Kritiken minskat
I årets mätning har kritiken mot polisens lokala arbete minskat och förtroendet för polisen stärkts påfallande, framförallt sedan 2016. Respondenterna anser att polisen i högre grad bryr sig om de lokala problemen.
– Det är oerhört glädjande att medborgarna har förtroende för oss och känner att vi bryr oss om de lokala problemen. Vi har många engagerade medarbetare som gör sitt yttersta runt om i hela regionen för att medborgarna ska kunna känna sig trygga i sin vardag. Vi har också under senaste två åren arbetat intensivt med att bygga upp en långsiktig och uthållig verksamhet i hela regionen och jag hoppas att det är detta arbete vi nu kan se resultatet av i årets trygghetsmätning, säger regionpolischef Carina Persson.
 
Tryggheten förbättras
Trygghetsmätningen visar generellt att de största problemen som de boende upplever i regionen är desamma som under senare år, dvs bilar som kör för fort, buskörning med mopeder, oro för att utsättas för inbrott, otrygghet då man visats utomhus ensam sent på kvällen och att man i viss mån avstår allmänna kommunikationer på grund av otrygghet. Samtidigt tenderar trygghetskänslan utomhus att förbättras efter en försämring år 2016.
Skillnaderna mellan mäns och kvinnors upplevelse av problem i bostadsområdena är liten totalt sett. Inte heller skiljer sig upplevelserna i betydande grad åt mellan olika åldrar, med ett undantag – människor över 65 år upplever väsentligt färre problem än yngre boende.
– Resultaten från våra trygghetsmätningar är oerhört viktiga då vi planerar vår verksamhet. Det är vårt ansvar och uppdrag att lyssna på medborgarna i våra 58 kommuner och jobba mot den brottslighet som de anser vara hinder för deras trygghet, säger Carina Persson.
 
Tommy Paremo

Comments are closed.