Det finns alltid plats för förbättringar

Publicerat: 5 november, 2019

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 340

– Den sociala verksamheten i Burlövs kommun har inte fungerat dåligt tidigare, men det finns alltid möjligheter till förbättringar, säger Sara Vestering (m), ny ordförande i kommunens socialnämnden sedan valet.

Sara medger att hon har väldigt många idéer om förändringar och förbättringar.

– Men det gäller ju att samarbeta med resten av kollegorna i nämnden för att på så sätt få fram det som är det bästa för kommunens invånare.

Hon påpekar att hon inte har jobbat inom politiken så länge.

– Jag kom inte in i det förra under förra valperioden så jag har varit med nu i fem år och tycker det är spännande. Och att vara ordförande i socialnämnden passar mig väl eftersom jag privat jobbar inom området och är också utbildad för det.

Sara tycker det är en viktigt nämnd eftersom ärendena kommer så väldigt nära in på människorna.

– Det är ju deras öde och liv som berörs, vilket jag tycker är annorlunda än i de andra nämnderna. Att exempelvis ta ett beslut om en ny väg eller att ta beslut om att omhänderta ett barn är ju mycket stor skillnad i närhet till människor.

 

Har många idéer

Hon har väldigt många idéer om hur den sociala verksamheten i kommunen ska fungera.

– Men vi har ju många utmaningar att ta hänsyn till och man ser ju hur det ser ut i omvärlden. En lågkonjunktur är på gång och det är ju inte bara vi som drabbas av dålig ekonomi då. Bara det blir ju en utmaning för socialnämnden och socialförvaltningen. Men jag menar att det ändå finns utrymme för förbättringar, även i en sjunkande ekonomi.

– Även om ekonomin blir sämre så måste vi exempelvis ta hand om våra äldre och se till att våra äldreboenden fungerar ändå. Liksom möjligheten att få ekonomiskt bistånd. Men vi kan ju jobba på att till exempel minska antalet placeringar.

 

Valbarhet i äldrevården

– När det gäller äldrevården har vi planer att lägga ut den på entreprenad. Inte allt, men det är bra att vi får rörlighet och det ska finnas utrymme för valbarhet.

– Jag tror också att konkurrens är bra. Man jobbar ju på olika sätt och påverkar varandra. Så det är en av de saker vi kommer att genomföra framöver.

 

Flyttat ensamkommande

– Vi har också flyttat ut alla våra ensamkommande som vi tidigare hade boende i modulerna vid Lidl. De som behövde vård eller liknande har vi sett till att de fått detta, medan de som klarar sig själva har fått flytta till tionde våningen på Svenshög.

– Modulerna, som ju är en kostnad för kommunen, använder vi numera för de som behöver tillfälligt boende. Tidigare har förvaltningen använt cirka en halv miljon kronor på att hysa in de som behövde tillfälligt boende på vandrarhem, hotell eller andra ställen.

– Samtidigt är det den kommun där de är folkbokförda som är ansvariga för placeringen. Nu gäller det inte enbart nyanlända som behöver tillfälligt boende utan det kan också gälla någon annan som blivit av med sina bostad, har dålig ekonomi, är missbrukare eller behöver tillfälligt boende av annan anledning. För vår kommuns del gäller att vi på det här sättet minskar kostnaderna.

En viktig poäng för Sara Vestering är att förändringsarbetet pågår ständigt.

– Det är inget som är fast framöver. Det är så det är när man jobbar med människor.

 

Projekt för framtiden

Hon berättar också att det finns flera projekt på gång när det gällde arbetsmarknadsåtgärderna.

– Vi har en del på gång och det kommer säkerligen att behövas ännu mer när det gäller arbetsmarknaden eftersom arbetsförmedlingen framöver inte kommer att fungera som de gjort hittills. Därför måste vi vidta fler åtgärder, särskilt för att minska mängden av ekonomiska bistånd. När arbetsförmedlingen försvinner blir det ett ansvar för kommunerna.

Hon har själv erfarenhet från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

– Så jag vet hur systemen fungerar och som det nu ser ut så ökar de ekonomiska bistånden. Därför måste vi se över och ta itu med arbetsmarknadsåtgärder.

Extremt mycket rättigheter

Sara Vestering är mycket kritisk på hur systemen fungerar i Sverige.

– Det handlar extremt mycket om rättigheter, så vi måste införa även lite skyldigheter. Det är ett stort problem, inte bara i kommunerna, utan i hela Sverige.

– Jag är själv invandrare. Kom från krigets Bosnien för 25 år sedan och håller med om att det är bra med rättigheter, men det är ingen som nämner något och skyldigheter när du kommer till Sverige.

– Hela socialförvaltningen är uppbyggd på att alla har rätt att bli omhändertagna och få hjälp, till exempel missbrukare och om du inte kan försörja dig själv. Det är naturligtvis bra, men någonstans måste det finnas ett incitament att ta ett eget ansvar. Det måste finnas skyldigheter.

 

Inte fler bidragstagare

Hon påpekar att det inte finns fler bidragstagare i Burlövs kommun i genomsnitt än i andra kommuner.

– Men jag tror ändå att vi måste se över vem som verkligen behöver bistånd. Det finns en liten tendens att ”så här har vi alltid gjort” och fortsätter på samma sätt. Jag har märkt att man sällan ifrågasätter. Jag menar att bistånd är en tillfällig hjälp och får inte vara en försörjning man ska leva på framöver.

 

Bra svenskt system

– Vi har ett väldigt bra socialt system i Sverige. Jag tror inte många förstår hur bra det egentligen är. Det är extremt bra sociala försäkringar vi har i Sverige men jag tror att det är många som använder dem i fel syfte.

– I längden kan vi inte hjälpa så många om vi inte gör något åt det. Någonstans kommer pengarna att ta slut. Det finns ett stopp någonstans och där kommer det egna ansvaret in igen. Jag tror inte att någon mår dåligt av lite krav på sig.

 

Jobbar åt samma håll

Sara ser inte politiker från andra partier, oavsett vilket, som motståndare.

– Vi jobbar alla åt samma håll. Vi vill medborgarnas bästa. Vi kan ha olika åsikter, men kommer alltid fram till ett gemensamt beslut. Så vi samarbetar mycket och vill det ska vara bra.

– Vi debatterar och diskuterar, men bråkar inte. De flesta har varit med ett tag så det hela håller en hög nivå och vi lär också av varandra. Vi har alla olika erfarenheter och bakgrund och det får man ta till sig.

– Samtidigt behövs det förändringar. Vad det innebär får vi se efter hand, tillägger Sara Vestering (m) som hoppas på en spännande framtid.

– Men man måste ha tålamod. Många bäckar små ger besparingar.

 

Tommy Paremo

Comments are closed.