Debatt om Södervångskolans framtid i kväll

Publicerat: 20 april, 2015

Publicerat i: Åkarp

Visningar: 2467

Fortsatt F-3-skola på samma plats eller F-6-skola med större utrymmeskrav och ny lokalisering. Under kvällens Kommunfullmäktige kommer Södervångskolans framtid att debatteras.

Den senaste tiden har Södervångskolans framtid debatterats flitigt – inte minst på Facebook där gruppen ”Vi vill behålla Södervångskolan i Åkarp” nyligen bildades. På kvällens Kommunfullmäktige kommer en motion av Sven Sonesson (m) som berör Södervångskolans framtida utveckling att behandlas.

Tycker du att Södervångskolan ska fortsätta vara en F-3-skola?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Och till de som förespråkar att Södervångsskolan ska ligga kvar på samma plats och vara just en F-3-skola hör opppositionspolitikerna Patrik Selimson (m) och Lars Johnsson (m).

– Skolan är nyckeln till framgång. Vi vill ha kvar strukturen med mindre skolor till skillnad från den styrande Majoritet Burlöv som vill bygga nya större skolor och göra om Södervångskolan till fritidsgård – ett helt ogenomtänkt beslut. Vi i oppositionen tycker att Södervångskolan ska vara en tvåparallelig F-3-skola även framöver, säger Patrik Selimson.

– Man kanske tjänar ekonomiskt på större enheter men pengar är inte allt. Vi måste se till att våra elever mår bra – de har en stor press på sig och det är viktigt att vi sätter in resurser tidigt, säger Lars Johnsson.

De båda politikerna menar att det är bekymmersamt att skolresultaten skiljer sig så mycket åt mellan Burlöv och andra närliggande kommuner. Att det har fattats ett policybelsut om att göra om skolorna i kommunen till större enheter tror de inte kommer att göra saken bättre.

– Tittar man på Lomma till exempel så skiljer sig inte den orten speciellt mycket åt från Åkarp rent socioekonomiskt men skolresultatet skiljer sig väldigt mycket åt. När nya familjer och företag väljer att flytta hit tittar de på skolresultaten. Det är socialdemokraterna som har sett till så att vi är där vi är i dag, säger Lars Johnsson.

– Nu går de mer åt stordriftstänk. Föräldrarna som opponerar sig mot det här borde skriva e-förslag och höra av sig till nämndens ordförande. Vi gör vad vi kan för att skapa opinion, säger Patrik Selimson.

Men Bengt Åström (s) som är ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden håller inte med om att F-6-skolor är en dålig satsning.

– Vi har tagit ett beslut i nämnden att sträva efter samma sak i Åkarp som i Arlöv och satsa på F-6-skolor. För att kunna hålla en bra skola och bli effektiva måste man komma upp i en viss storlek, säger han.

Möjligheterna att bygga en ny och större skola på samma plats som Södervångskolan ligger på i dag ska utredas, enligt Bengt Åström. Men om det inte är möjligt kommer den nya, större skolan att byggas på en annan plats i närheten, berättar han. Samtidigt som Svanetorpskolan på andra sidan järnvägen byggs ut på sitt håll.

– Vi har tittat på olika möjligheter. Bland annat på den delen av Kronetorpsområdet som vätter mot Åkarp. Men det finns andra möjligheter i den här delen av Åkarp också.

När Bengt Åström har pratat med lärarna förespråkar de F-6-skolor, menar han. Då kan skolorna få mer resurser och till exempel lättare täcka upp för sjuk personal med annan behörig personal.

– I dag har Södervångsskolan till exempel en rektor som hoppar runt på tre olika skolor vilket blir väldigt slitsamt i längden.

Comments are closed.