Coronaläget i Burlöv

Publicerat: 16 maj, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 163

Fram till eftermiddagen den 13 maj hade konstaterats 17 äldre smittade med covid-19 (coronasmittan) på två äldreboenden i kommunen, Harakärrsgården och Boklunden. Av dessa har totalt åtta personer avlidit som en följd av smittan.

 • Vi har också ett antal äldre som provtagits med negativa provsvar, tillägger kommundirektör Lars-Åke Ståhl.

Hur smittan kommit in på kommunens äldreboende kan han dock inte svara på.

 • Vi befinner oss i en pandemi och det är en otroligt komplex situation. Vi gör allt vad vi kan för att minska risken för smittspridning. Vi har till exempel rutiner för hur vi arbetar med hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma.

Han påpekar samtidigt att medarbetare som känner minsta symptom ska stanna hemma från jobbet.

 • Och det råder besöksförbud på alla särskilda boenden. Vi följer också noggrant de rekommendationer Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kontinuerligt tar fram när det gäller basala hygienrutiner, skyddsutrustning och rutiner vid konstaterade fall av smitta.

Ståhl vill inte heller spekulera i om man befara att fler ska bli smittade.

 • Men vi arbetar aktivt för att minska risken för spridning. Detta gör vi genom att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Följer riktlinjerna 

En av reglerna är att man man är smittad och bor på särskilt boende så isoleras man och omvårdnaden sker inne i lägenheten. I de fall där det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder medarbetarna den skyddsutrustning som är rekommenderad.

 • Det innebär att det finns omvårdnadspersonal som arbetar på flera olika enheter i Burlövs kommun.
 • Dessa medarbetare byter dock inte mellan olika enheter under samma arbetspass. Bemanningen på enheterna planeras så att i så stor utsträckning som det är möjligt arbetar omvårdnadspersonal endast med smittade alternativt endast med friska under ett arbetspass. Extra bemanning har tagits in både dagtid och nattetid för att kunna utföra detta, påpekar Lars-Åke Ståhl.

Han påpekar samtidigt att det finns tillräckligt med skyddsutrustning, men att det kan förändras.

 • Vi har fler beställningar på väg, men det finns en nationell brist, och det är viktigt att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt och vid rätt tillfälle. För den vård som bedrivs i kommunen är det munskydd som främst är aktuellt.

Kommunen städar

Det har förekommit en diskussion om vem som städar där en person med konstaterad smitta har bott. Lars-Åke Ståhl klargör.

 • I normala fall ansvarar hyresgäst/närstående för tömning och städning av lägenhet på särskilt boende. Finns det konstaterad smitta i någon form (Covid-19, calici, MRSA etc.) får närstående ansvara för att ta hand om värdesaker och tillhörigheter och kommunen ansvarar för städningen. Städningen sker enligt Vårdhygien Skånes rutiner.

Besöksförbud gäller

Det finns flera frågor och om när anhöriga kan besöka, även i det fall besökare haft covid-19.

 • Det råder besöksförbud på samtliga äldreboenden i Sverige. I nuläget finns inget undantag gällande närstående som haft Covid-19. Undantag från besöksförbud kan göras då en patient vårdas i livets slut. Vi följer regeringens förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer. Just nu gäller denna till och med den sista juni 2020.
 • Däremot kan viss nödvändig service kan behöva utföras. Den personal som kommer ska inte gå till jobbet om de är sjuka. De ska även hålla avstånd till brukarna, tillägger Ståhl.

Osäkert om olika mötesplatser

 • Träffpunkten, Mötesplatsen, dagverksamhet Solglimten och Daglig verksamhet är stängda tills vidare och det går i dagsläget inte att bedöma när dessa kommer öppnas igen. Information gällande en eventuell öppning kommer publiceras på kommunens webbplats, slutar Lars-Åke Ståhl.

Tommy Paremo

 

Comments are closed.