Coronakurvorna pekar nedåt i Sverige

Publicerat: 12 maj, 2020

Publicerat i: Åkarp, Arlöv, Redaktionellt

Visningar: 147

Den 11 maj rapporterade Region Skåne att man vårdar 77 patienter på sjukhus till följd av covid-19, varav 23 på intensivvård. Jämfört med andra regioner har Skåne just nu förhållandevis få intagna patienter om man tar befolkningens storlek i beaktande.

Men patienter från andra län även kan ingå i regionens statistik över antalet intensivvårdsfall. I snitt sker inskrivning för intensivvård omkring tio dagar efter insjuknande. Det innebär att nya IVA-patienter i Skåne vi se här insjuknade omkring den 30 april.

I hela landet vårdas sammanlagt omkring 2.054 patienter för covid-19, baserat på uppgifter som regionerna själva publicerat.

19 nya fall

Den 10 maj rapporterade Region Skåne 19 nya bekräftade coronafall. Totalt har regionen 1060 bekräftade fall. I hela landet har nu 26.590 fall bekräftats.

Det är uppgifter som bygger på statistik från Folkhälsomyndigheten avseende 10 maj. På regionens egna webbsidor kan det finnas färskare uppgifter.

Det faktiska antalet fall är inte känt, mestadels på grund av att provtagning är begränsad. I verkligheten är antalet smittade mångdubbelt fler än antalet smittade. Antalet kända fall beror på hur rutinerna för provtagning ser ut.

Avlidna

Skåne har rapporterat 102 dödsfall till följd av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. I Sverige totalt har 3 256 avlidna rapporterats. Detta bygger på Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering, som ger en lägesbild fram till och med klockan 14.00 11 maj.

Men det finns en betydande fördröjning i inrapporteringen av dödsfall, framför allt under helgerna. Antalet avlidna kan med andra ord vara högre än det som redovisas här.

Vartåt pekar kurvorna?

Man kan få en bild av hur snabbt smittspridningen sker i Skåne och i andra delar av landet genom att titta på dels antal nyinskrivna IVA-patienter, dels antalet nya bekräftade fall per dag.

Man kan också jämföra utvecklingen i Skåne i förhållande till andra regioner. För att jämna ut kortsiktiga upp- och nedgångar räknar man här på antalet nya fall under de senaste sju dagarna, jämfört med föregående vecka. Kommer det in fler eller färre nya patienter och fall nu än för en vecka sedan?

I Skåne har åtta nya IVA-patienter registrerats de senaste sju dagarna (veckan innan var det 14). Samtidigt har det rapporterats 203 nya bekräftat smittade (179 veckan innan).

Fotnot:

Data över antalet inlagda patienter på sjukhus just nu kommer direkt från regioners webbsidor. Regionerna uppdaterar de här siffrorna i lite olika takt. Alla har därmed inte nödvändigtvis uppgifter för den 11 maj.

Data över dödsfall och bekräftade fall kommer från Folkhälsomyndigheten, och uppdateras när de släpper sin dagliga rapport – runt klockan 14:00.

Siffror över antalet nya intensivvårdspatienter kommer från Svenska Intensivvårdsregistret. Observera att de inte visar hur många patienter med covid-19 som ligger på intensivvården just nu, utan hur många som totalt skrivits in för intensivvård. Patienter som flyttas från ett län till ett annat räknas med i bägge.

Comments are closed.